TBMM’den ‘Darbe Girişimini Araştırı Komisyonu Raporu’ açıklaması

TBMM Başkanlığı, FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu’nun İçtüzük hükümlerine uygun olarak cemi süreçleri doğru şekilde TBMM Başkanlığına sunulmadığını, 2018’üstelik yıpranmamış teşri döneminin başlamasıyla hükümsüz kuzuluk geldiğini bildirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM İçtüzüğü’nün “Divan araştırı komisyonu ve yetkileri” antetli 105. maddesinde Meclis araştırmasının yürütülmesi görevinin, umumi hükümlere bakarak seçilecek bire bir hususi komisyona verileceğinin belirtildiği rapor edildi.

Bu komisyonun üye sayısı, iş süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususunun Divan Başkanının teklifi ile Genel Kurulca belirleme edildiği anlatılan açıklamada, araştırmasını 3 kamer zarfında bitiremeyen komisyona aynı mahiye kesme müddet verileceği de anımsatıldı.

Komisyonun bu süre böylelikle dahi çalışmasını tamamlayamaması halinde ise 15 dönüş süresince araştırmanın tamamlanmamasının nedenleri ya da o ana büyüklüğünde varılan sonuçlar üzerinde Umumi Kurulda müzakere açılacağı belirtilen açıklamada, Genel Kurulun bu ülfet ile yetinebileceği kabilinden bakir aynı komite bile kurabileceği hükmünün vadi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede 1 Son Teşrin 2015 ila 24 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan 26. Yasama Dönemi içerisinde, TBMM Umumi Kurulunda alınan 26 Orak Ayı 2016 tarihli kararla “Fetullahçı Yıldırı Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Orak Ayı 2016 Günlü Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Yekpare Yönleriyle Araştırılarak Alınması Müstelzim Önlemlerin Belirlenmesi Için Sedir Araştırması Komisyonu” kurulduğu hatırlatıldı.

Araştırma Komisyonunun çalışmalarına 4 Teşrinievvel 2016’da başladığı, bir mahiye seçenek almadığı için çalışmalarının 4 Ocak 2017’da hukuken sona erdiği anlatılan açıklamada, “Encümen tarafından süresi içerisinde TBMM Başkanlığına benzeri rapor sunulmadığı kadar, komisyonun çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o esas kadar varılan sonuçlar üstünde Umumi Kurulda görüşme açılması yoluna üstelik gidilmemiştir.” denildi.

– “Türel buut taşıyan benzeri tabir bulunmamaktadır”

Açıklamada, Araştırma Komisyonunca hazırlandığı tamlanan ve medya organlarında resmine yer sunulan rapor taslağının, 12 Orak Ayı 2017 tarihinde Komisyon Başkanı yoluyla benzeri kayırıcı yazıyla TBMM Başkanlığına sunulduğu ancak komisyonun CHP’li gâh üyelerince, “kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak ile TBMM Başkanlığına verilen raporun tıpkısı pek olmadığının, yapılan değişikliklerin ve eklemelerin düzelti niteliğinde düzelti ve redaksiyonun çokça ötesinde olduğu gerekçesiyle düzeltme ve redaksiyon dışındaki düzeltmelerin rapordan çıkarılması gerektiğinin” iletildiği belirtildi.

Bunun konusunda TBMM Başkanlığı vasıtasıyla itirazların değerlendirilerek gereğinin yapılması üzere 14 Temmuz 2017 günlü yazının Araştırma Komisyonuna iletildiği aktarılan açıklamada, “Devam eden süreçte, alt kurul üyelerinin ‘Komisyonda görüşülen dokuz canlı’ kendisine üstünde anlaşma sağladığı, İçtüzük hükümlerine akıllıca olarak mecmu süreçleri doğru ayrımsız Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM Başkanlığına sunulmamıştır.” ifadesine düz verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Nedeniyle, 26. Teşri Dönemi’nde kurulan 15 Orak Ayı Araştırma Komisyonu aracılığıyla İçtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak bir yasama döneminde TBMM Başkanlığına verilen ve komite üyelerinin, komisyonda görüşülen takatli kendisine üstünde uygun kaldıkları bir ifade, diğer ayrımsız ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri mucibince hukuken Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini haiz benzeri anlatım bulunmamaktadır.

Farklı taraftan TBMM İçtüzüğünün 77. maddesinin ikinci fıkrası ‘Teşri dönemi başında, önceki dönemde mevdu kayıtlı istifham, Divan araştırması, genel ülfet önergeleri . geçersiz sayılır.’ hükmünü içerdiğinden; 26. Teşri Dönemi’nin bitip 24 Haziran 2018 tarihinde eskimemiş yasama döneminin başlamasıyla, bahis konusu Sedir Araştırması geçersiz kuzuluk gelmiştir.

26. Yasama Dönemi’nin tamamlanmasıyla gelişigüzel, TBMM Genel Kurulunun 26 Temmuz 2016 tarihli kararına istinaden Fetullahçı Yıldırı Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Orak Ayı 2016 Tarihli Çarpış Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Eksiksiz Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Üzere açılan Meclis Araştırması hakkında resmi rastgele muamele yapabilme imkanı kalmamıştır.”

Açıklamada, zarfında bulunulan 27. Teşri Döneminde TBMM İçtüzüğü’nün 77. maddesi göre batıl kuzuluk mevrut bahis konusu Sedir Araştırmasına ilgilendiren olarak, Türkiye Nazik Kavim Meclisi Başkanlığınca 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında yapılabilecek eskimemiş aynı türel işlemin bulunmadığı ancak komisyonun faaliyetlerine ilgilendiren bildirme koca hikmet kaynağını oluşum eden alt kurul tutanaklarına erişimin mümkün olduğu kaydedildi.

Share: