Tamam mesleksel bölüm mezunları teknisyen unvanını alabilecek

Resmi Gazetede vadi kayran düzenlemeye bakarak birlik mesleki ve maharet öğrenim mezunları “tekniker” unvanını alabilecek.

3795 az Kanununda meydan düz hüküm şu şekildedir:

“Gördükleri mesleksel teknik tedrisat alanlarına bakarak;
a) Endüstri çığır lisesi, kız patika lisesi, maharet lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, “teknik adam”,… Unvanı verilir.”

Kanunun bu hükmüne göre henüz geçmiş takkadak endüstri, kız, tekni ve kız beceri lisesi mezunlarına “uygulayımcı” unvanı verilmekteydi.

Ancak, 9 Mabeyin 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6764 dar Kanunun 50. maddesinde şu düzenleme meydan almıştır:

“BAP 50- 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Mesleksel ve maharet öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bilimi Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleksel ve ustalık tedris veren lise kurumlarından çıkışlı olanlar ve bu okullara denk kapatılan okullardan mezun olanlara “uygulayımcı”,
“e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar amacıyla Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl sürekli mühendislik eğitimi bütünleme programını arz fazla dört zaman süresince bitirenlere dallarında “mühendis”,”

DEĞERLENDİRME

Imdi hemen bazı liselere değil cümle mesleksel ve ustalık ortaöğretim mezunlarına “teknik adam” unvanı verilecektir.

Gine maddede düzlük düzlük hükme göre daha önceki mesleksel bir okuldan mezun olmasına rağmen adı kanunda saha almadığı üzere teknisyen unvanı alamayan kişilerde, okulları kapatılmış olsa üstelik “teknikçi” unvanı alabilecektir.

MEB, teknisyen adaylarının sesini hangi devir duyacak? MEB, teknik adam adaylarının sorununu çözüyor

Share: