Tahran’da üçgen doruk başladı, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönmesi gündemde

Tahran’dahi Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Oran Başkanı Vladimir Putin ve İran Reisicumhur Reisi’nin katılımıyla üçgen şahika başladı. Erdoğan, “Bölgemizin geleceğinde yarıcı teröre ve uzantılarına kayran olmadığının kesme namına anlaşılması gerekiyor. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine fahri, tehlikesiz ve kasıntılı kalın kafalı dönüşleri de Astana sürecinin kebir gündem maddelerinden biridir” dedi.

Türkiye ile İran beyninde Yüksek Seviyeli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi koca başkanlığında, bakanların katılımıyla Tahran’dahi yapıldı.

Güruh sonrası eş beyanat yayımlandı.

Eş bildiriye bakarak:

İyi komşuluk ilişkileri vurgusu

Ortalık, ikili ilişkilerinin kâin durumunun yanısıra, bölgesel ve toptan gelişmelerin ışığında, aralarındaki sonuç dört asırdır muadele ve hukuk ilişkilerinin varlığı ve devamı ile bu ilişkilerin, kopça ocumak, karşılıklı menfaat ve gür komşuluk temelinde genişletilmesinin önemini vurguladı.

İki ülkenin art dozaj yetkililerinin kazançlı, ticari ve transit geçişlerle ilişkin bağlarını sürekli biçimde geliştirmeye müteveccih hayatiyetli siyasi iradelerinin yinelendiği ortaya koyuldu.

Faziletkâr Seviyeli İşbirliği Konseyi’nin eski toplantılarında alınan kararların uygulanması ihtiyacı vurgulandı.

“Terörün her türüne ve biçimine cebin ateş parçası siyasal emir…”

İkili ve lehçe düzeyde terörün seçme türüne ve biçimine cebin aktif siyasal buyuru ortaya koyuldu.

Çatışmaların barışsever çözümü amacıyla lehçe ve arsıulusal mekanizmaların asli, yadsınamaz önemini ve elan adaletli benzeri arsıulusal düzenin kurulmasını teminen adil, mecmu ayrıntılı ve insancasına yaklaşımların gerekliliği vurgulandı.

Politik, iktisadi, kültürel, ilmî ve güvenlik işbirliğinin yanısıra, iki devlet ortada sonsuz art düzem gök bilimi teatileri ziyaretleri eliyle, düet ilişkilerin elan dahi güçlendirilmesi yönündeki amaçlar bire bir sefer elan tekrarlandı.

Konuşu işbirliği için kullanılmamış imkanlar

Taraflar, kâin mekanizmalardan kül anlamıyla çakmak ve Karma Soylu Erki Komisyon, Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA), ulaştırma, bankacılık, gümrük, keyif ve tarım alanlarında ortak işbirliği komiteleri dahil yürürlükte kâin Anlaşmaları ve düzenlemeleri mecmu olarak infaz etmek vasıtasıyla, düet tecim hacmini müzayede ve kazançlı işbirliği üzere bakir imkanlar yaratma konusundaki taahhütlerini vurguladı.

Yatırımlara yönelik sakıncasız ve cazibeli aynı müstevi görüntülemek dahil, iki ülkenin özel sektörlerine güvence ve teşvik sağlamanın önemi yinelendi.

KAPAT X

Bölgesel karayolları ve demiryolları transit ve ulaştırma koridorlarında altyapıya ortak envestisman yapılması yönünde özel sektörleri isteklendirme konusunda emir ortaya koyuldu.

Erke alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi vurgulandı.

Çevrenin korunması ve akarsu kaynakları yönetimi alanlarında ortak işbirliğini güçlendirmek ve bollatmak için, ikili istişarelerin sürdürülmesi ve kuma mücahede gruplarının kurulması vurgulandı.

Konsolosluk işlerinde işbirliğini genişletmeye müteveccih çabaların artırılması ve konsolosluk istişarelerinin eğlenceli olarak yapılması ihtiyacı konusundaki eş çıkarlar vurgulandı.

Türkiye Şişman Kavim Meclisi ile İran İslam Cumhuriyeti İslami Şüra Meclisi ortada halihazırda kâin vekil diplomasinin ve bunun milletvekili işbirliği tarafından genişlemesinin üstünde duruldu.

Uyuşmazlıklar için siyasi diyalog vurgusu

Uluslararası siyasi uyuşmazlıkların tek yanlı yaptırımlarla değil, sadece anlamlı siyasal diyalogla ele alınabileceği belirtildi.

Arsıulusal ahbaplık çerçevesinde, çatışmaların barışsever çözümüne ve bölgesel ve küresel meseleler karşısında güç kullanılmamasına ilgili kuma çıkarları anlatım edildi.

Ukrayna’daki savaşın aksi sonuçları hakkındaki endişeler ifade edildi. Müzakerat sonucunda elde edilebilecek aynı çözümün gerekliliği ve aciliyeti ortaya konuldu. Ortaya sâdır global gıda krizi dahil, fakat bununla bağlı olmamak amacıyla, krizin insani yansımalarının ele alınmasına müteveccih eş çabaların önemi vurgulandı.

Ayırt gözetmeksizin bilcümle yıldırı örgütleriyle uğraş

Seçkin iki yan birlikte birlik biçimleri ve tezahürleriyle terörizmi kınadı. Ayırt gözetmeksizin bilcümle yıldırı örgütleriyle savaş ihtiyacına dikkati çekti.

Eş sınırlar boyunca yıldırı örgütlerinin ve kombinasyon yanlışlık şebekelerinin varlığını ve faaliyetlerini engel olmak amacıyla paçarız olarak kararlaştırılacak mevcut ve henüz çok ikili mekanizmalardan kül olarak yararlanılmasına dayalı stabilizasyon dile getirildi.

Göçün esas nedenlerinin belirleme edilmesi üstüne işbirliğinin önemi vurgulandı. Ağır Aksak barhana hareketleriyle ser edebilmek için çizik yönetiminin geliştirilmesinin ve bu bağlamda iki ülkenin ilgili kurumları beyninde, 14 Mart 1937 günlü Türkiye-İran temel anlaşması çerçevesinde eşgüdümün artırılmasının önemi ve Mültecilerin Statüsüne ilişik 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nün hükümlerinin altı çizildi.

Suriye

Suriye’nin yer bütünlüğüne, siyasi birliğine ve millî egemenliğine olan nispet vurgulanırken, Suriye halkının acılarını hafifletmenin bir tane yolunun politik aynı çözümden geçtiği ve Astana anlaşmalarının uygulanmasının önemi bildirildi.

Yemen

Yemen’dahi devam etmekte olan politik ve insanca krizin acilen sona erdirilmesi gerektiğinin şeş çizildi. Uluslararası toplumu Yemen halkına, hele bile çocuklara gıda ve sair esas ihtiyaçları icat etmek üzere gelişigüzel çalışmaya çağrıldı. Tarafların vardığı bırakışma memnuniyetle karşılandı ve çatışmayı çözmek için bunun mihman benzeri ateşkesi ve siyasi ayrımsız süreci beraberinde getirmesinin umulduğu rapor edildi. BM Umumi Sekreterinin özel temsilcisinin bu yöndeki çabaları desteklendi.

Afganistan

Afganistan’dahi, bütün siyasi ve budunsal grupları piyes edecek, etnik ve mezhepsel alt bölüm olmaksızın cemi Afgan vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak, umum biçimleriyle ve tezahürleriyle terörizmle deli dolu uğraş edecek eksiksiz bire bir hükümet kurulmasının gerekliliği yinelendi. Sürdürülebilir toplumsal ve kazançlı kalkınma amacıyla gerekli olan, kadınların yaşamın değme alanına umum, bedel ve manalı katılımlarının ve dahil edilmelerinin önemi vurgulandı.

Irak

Irak’ın yer bütünlüğünün korunmasını vurgulandı. Ülkedeki siyasi sürece ve ayrıntılı ve etkin yıpranmamış ayrımsız hükümet kurulmasına yönelik destekler dile getirildi. Terörle savaşım ve ülkenin baştan inşasına yönelik çabalarında Irak hükümetine destek ifade edildi. Bölgede kalıcı istikrarın sağlanması üzere iktisat ve tecim alanlarında lehçe işbirliğinin genişletilmesinin önemi belirtildi. Ayrıca, Irak topraklarının, teröristlerin bitişik ülkelere yönelik saldırılar aranjman amacıyla kullanmalarına müsaade verilmemesinin öneminin şeş çizildi.

Kudüs-ü Şerif’in kutsallığının korunmasının önemi vurgulandı

İslam dünyasının sunu temel meselesi olan Filistin ve Kudüs’ün temas ant deste ve dikkatleri dahilinde olduğu vurgulandı. Her iki mutluluk, Filistin meselesinin elzem haklarını temin çabalarına ve eylemlerine ilkeli biçimde destek mizan sözü verdi. Yasadışı iskân eylemleri dahi karışma gelmek amacıyla, tamlık tek taraflı politikalara tıpkısı sonuç verilmesinin ve Kudüs-ü Şerif’in kutsallığının korunmasının önemi vurgulandı.

Cenup Kafkasya’de çokça cepheli işbirliğinin geliştirilmesi için 3+3 Lehçe Müracaat Platformu’nun önemi ve toplantıların düzenlenmesinin gerekliliğinin altı çizildi.

Birleşmiş Milel, İslam İşbirliği Teşkilatı, EİT ve D-8 kabil gelişigüzel iki ülkenin dahi üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda işbirliğinin önemi vurgulandı.

Share: