Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?

2021 yılında getirilen kontratlı personelin yıllık izninin devrine dair aranjman önümüzdeki yılları üstelik kapsayacak

Sözleşmeli personelin almanak izinlerine dayalı aranjman “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 9. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 9- 217 az Cesamet Personel Başkanlığı Bünye ve Görevleri Için Yasa Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda sabık bakım süresi, tıpkısı yıldan on yıla kadar olan personele yirmi dönme, on yıldan fazla olanlara otuz dönüş ücretli almanak müsaade verilir. (Ek cümleler:RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/2 md.) Anlaşma döneminde metruk izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip kavil döneminde kullanılabilir. Cari geçim dönemi ile benzeri geçmiş konvansiyon dönemi dünya, önceki inikat dönemlerine ilişik kullanılamayan müsaade hakları düşer.”

6 Küçük Ay 2021 tarihinde eklenen cümleyle, sözleşmeli personele, önceki sene kullanamadığı izinleri bir ahir yıla devretmesi imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, Esaslara “Kontratlı personelin, bu Esasların 9 uncu maddesinin bir numara fıkrası göre türe kazandığı 2020 yılına ilişkin yıllık izin hakkının kullanılamayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir.” şeklinde tıpkısı eğreti husus eklenmerek 2020 yılında kullanılamayan izinlerin 2021 yılına devredilmesi sağlanmıştır.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da almanak izinlere dair esas maddede düzenleme yapılmadığı amacıyla izinlerin devri düzenlemesi 2020 yılına özel aynı aranjman değildir. Temel maddede yapılan aranjman göre, tıpkısı eski inikat döneminde kullanılamayan izinler, müteakip itilaf döneminde kullanılabilecektir. Dolaysıyla 2021 yılında kullanılamayan izinler, sözleşmenin devamı halinde 2022 yılında kullanılabilecektir. A

Share: