Sözleşmeli personelin ebedî uyku etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?

Ev, Iş ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı kontratlı personelin son etmesi halinde ahiret yolculuğu yardımı ödenmesinin hukuken türlü olduğuna dair düşünüm verdi.

Karı, Iş ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Mücahede Umumi Müdürlüğü, 657 az Ululuk Memurları Kanununun 4/B maddesine bağımlı kontratlı personelin vefatından kontekst ölüm yardımı ödenmesini hukuken akla yatkın görmedi.

İŞTE BAKANLIK GÖRÜŞÜ

Share: