Sözleşmeli personelin almanak cevaz hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?

Askeri kurumların umumi bütçe kapsamında kurumlar olması, asteğmenlerin bile 5510 az Kanunun 4/c maddesi kapsamında kamu personeli olarak sigortalı olması karşısında asteğmenlik süresi dahil 1 yılını dolduran sözleşmeli personelin 20 çevrim yıllık ücretli cevaz hakkına topluluk olacağını değerlendirmekteyiz.

Istifham: Merhabalar ego 2020/7 Ekincilik ve Orman Bakanlığı atamasında 4/B kontratlı kendisine atandım. Askerliğimi dahi 1 yıl asteğmen olarak yaptım. Personel bilgelik sistemine girdiğimde 1 sene hizmet görünüyor ve 20 aktarılma yıllık izin hakkım tabiatıyla artık fakat bu izin sadece eylemli atanmış olanlara verildiği söylendi ve personel işleri tarafından elle silindi. Şimdi benim izin hakkım var mı yok mu kâh ilçelerde kendiliğinden sâdır bu izni kullandırıyorlar ama benimki silindi hangi yapmam lazım?

Karşılık: Sözleşmeli personelin himmet koşulları 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dair adına, ekleme ve değişikliklerle alay malay 1978 yılından bu yana uygulanmakta olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Esasların 9. maddesinde, “217 dar Ihtişam Personel Başkanlığı Yapılış ve Görevleri Karşı Yasa Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde tamlanan kurumlarda sabık hizmet süresi, tıpkısı yıldan on yıla kadar olan personele yirmi bölüm, on yıldan çok olanlara otuz gün ücretli almanak izin verilir.” hükmü kayran almaktadır.

703 basit Yasa Hükmünde Kararname 217 çevrilmiş KHK’yi yürürlükten kaldırmış olsa dahi 375 mahdut Kanun Hükmünde Kararnamenin eğreti 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sınırlanmış KHK’nin 2. maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır.

Kapatılan 217 sayılı KHK’nin 2. Maddesinde ise, “Bu Kanun Mesabesinde Kararname kapsamına giren amme çalım ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye karışma dairelerle, eklenmiş bütçeli idareler ve bunlara mecbur kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara sadık iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi celal teşekkülleri, kamu ekonomik kuruluşları ve bunların müesseseleri, vabeste ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Amme kurumu niteliğindeki patika kuruluşları dışında mütezayit ve amme fonu kullanan, özel kanunlarla yahut bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların genişlik birkaç sermayesinin yarısından fazlasına iştirak kanalıyla kurdukları poz, katılma ve iştirakler,
e) Döner Sermaye sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri alım ve kuruluşların 926 çevrilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile mülhak ve değişikliklerine tabi personeli bu Yasa Mesabesinde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” Denilmektedir.

Kapatılan KHK’nın ebat maddesinin kurumlar itibarıyla ve personelin statüsü bakımından ayrı yorumlanması gerekmektedir. Buna bakarak genel bütçe kapsamındaki askeri kurumlar kapsamda iken bu kurumlarda görevli askeri personel kapatılan KHK’nin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu noktada kurumun kapatılan KHK kapsamında olması kontratlı personelin müsaade hakkı bakımından yeterli olup statüsünün benzeri önemi bulunmamaktadır.

Ihtiyat subaylar 2008 öncesi Emekli Sandığı kapsamında sandık iştirakçisi iken 5510 sınırlanmış Kanunun yürürlüğe girmesiyle bu Kanunun 4. maddesinin bir numara fıkrasının (c) bendi (4c) kapsamına münfail amme görevlisidir. Kanunun 6. maddesinde ise askeriye hizmetlerini er ve erbaş yerine yapmakta olanlar ile yedek subay ve rezerv astsubay okulu öğrencilerinin sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Yani asteğmenler rezerv subay okulu dönemi haricinde asteğmen yerine nasbedildikleri tarihten itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmaktadır.

Yukarıdaki ahkâm ve izahat çerçevesinde; askeri kurumların umumi bütçe kapsamında kurumlar olması, asteğmenlerin bile 5510 çevrilmiş Kanunun 4/c maddesi kapsamında kamu görevlisi yerine sigortalı olması karşısında asteğmenlik süresi karışma 1 yılını dolduran kontratlı personelin 20 bölüm yıllık ücretli izin hakkına sahip olacağını değerlendirmekteyiz. Ancak asteğmenlik süresinin yerine sakınım subay okulunda geçen sürelerin dahil olmadığını afişe etmek isteriz. Özge taraftan asker ve erbaş kendisine güzeşte süreler ile yedek subay okulunda sabık sürelerin bu sözleşmeli personelin yıllık izne doğruluk kazanmasında ve izin süresinin tespitinde dikkate alınması olabilir bulunmamaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI MECMU TERSİ GÖRÜŞ VERMİŞTİR.

Yukarıda detaylarına yer sunulan izah memurlar.net’e ilişkin tıpkısı görüştür. Kapatılan DPB’nin 2014 tarihli görüşü üstelik bu yöndedir. Fakat Esenlik Bakanlığı bu görüşün tam tersi yönde görüş yazısı vermiştir. Durumdan etkilenen sözleşmeli perosnelin hakkını sav tarafından araması yahut ülkü için başvurmayacaksa Amme Denetçiliği Kurumundan ayrımsız tavsiye mektubu kararı alması gerekmektedir.

Share: