Sözleşmeli personele vekaleten yönetmenlik görevi verilebilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine göre 4/B’li sözleşmeli personele vekaleten direktörlük görevinin verilmesi olanaklı değildir.

SORU:Merhabalar, Nüfusu 10.000 e büyüklüğünde olan kaymakamlık belediyesinde bilim işleri veya ümran işleri müdürlüğünde teknik eleman olmaması yerinde, 4-b sözleşmeli personel(inş.müh./mimar) vekaleten müdür adına fariza alıp vk.mamure müdürü namına imza atabilir mi? Yani başöğretmen olacak sevimli bir defa şevket memuru görünmek zorunda mı? 657 mahdut kanunda veya belediyeler kanunun bile vk.kontratlı maharet personel başöğretmen olamaz veya tür diye niteleyerek aynı ibare göremedim varsa dahi kanun maddesini paylaşırmısınız?

KARŞILIK: 657 dar Cesamet memurları Kanunu’nun 4/B maddesine bakarak istihdam edilen personelin tabi olduğu usul ve esasları belirleyen; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 mahdut Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 6. maddesinde “İlgililer sözleşmelerinde tamlanan fariza dışında bambaşka ayrımsız işte çalıştırılamaz “ hükmü meydan almaktadır.

Olgun işleri müdürü veya mamure müdürü, müdürlükte etkin personelin disiplin amiridir. Hiyerarşik kendisine eğin konumdadır ve direktörlük görevi işyar kadrosuna ait benzeri görevdir.

Çap Personel Başkanlığı’nın 25/04/2011 günlü ve 7454 sayılı görüşünde; 657 sınırlanmış Büyüklük Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin vahit amiri mühendisi adına görevlendirilemeyeceği yönünde görüş bildirmiştir. Bu nedenle 657 dar Büyüklük memurları Kanunu’nun 4/B maddesine bakarak istihdam edilen personelin vekaleten müdür adına atanması türlü görünmemektedir.

DPB görüşü için tıklayınız.

Share: