Sözleşmeli Personele Eklenmiş Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Başkalık

Sözleşmeli Personele Eklenmiş Ifa Yapılmasına Dair Kararda Mübayenet Resmi Gazete’de yayımşandı.

Dolaşık “Kontratlı Personele Eklenmiş Ifa Yapılmasına Dayalı Kararda Uymazlık Yapılmasına Dayalı Değişmeyen”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Celal Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararnamenin mülhak 9 uncu maddesi gereğince değişmeyen verilmiştir.

27 Orak Ayı 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONELE EKLENMIŞ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR DEĞIŞMEYEN

HUSUS 1- 3/1/2012 günlü ve 2012/2665 basit Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personele Munzam Ödeme Yapılmasına Dayalı Karara kötü “Kontratlı Personel Mülhak Ödeme Oranlan Cetveli”nin 9 uncu sırasının sonuna “, Yerüstü Eroin Uzmanı, Eroin Haritacılığı Uzmanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Değişmeyen yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ÖZELLIK 3- Bu Değişmeyen hükümlerini Cumhur Reisi yürütür.

Share: