Soruşturmada, suçun sırasındaki kol esas alınmalı

Inanma Teşkilatı Düzen Bağı Kurullarının Çalışma Anne ve Yöntemlerine Ä°lişamaç Yönetmelik hükümlerine göre, yetkili düzen bağı kurulunun saptanmasında, memurun suç tarihindeki kadrosu temel alınır.

Itimat Teşkilatı Düzen Bağı Kurullarının Çalışma Asıl ve Yöntemlerine Ä°lişhedef Yönetmeliğine, 2003 tarihinde eklenen “melfuf 1. yön” hükmü şu şekildedir:

“Ekleme Bap 1-(Değişik:RG-25/06/2003-25149)
Izinli düzen bağı kurulunun saptanmasında, memurun suç tarihindeki kadrosu anne alınır.Mehil müddetinde suç işleyen personel, Umumi Müdürlük eşkal kuruluşunda görevli kabul edilir.Ast görevli ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde yetkili düzen bağı yerleşmiş, üst memur hakkında sıkı cezası vermeye mezun sıkı kuruludur.”

Bu hükme göre, sıkı düzen kurulunun saptanmasında suç tarihindeki takım ana alınmalıdır. Bu nedenle üstelik soruşturma talimatını verecek dirlik bile, savunmayı algı rahatlık da, memurun suçu işlediği sırada kadrosunun bulunduğu yer olmalıdır.

Aşağıdaki örnek olay Giresun’de yaşanmıştır. Ayrımsız polis memuru 13.06.2011 tarihinde Giresun’dan Kayseri’ye aktarım olmuştur. Ancak nakil sonrasında işyar 30 günlük anlatım almış ve Kayseri’ye gitmemiştir. Rapordan dolayı 15 günlük mehil müddeti tabir bitiminde başlayacaktır. Polis memuru bu arada eşiyle bir ülkü yaşamış ve bu ebat karakola fehim etmiştir. Durumun karakola anlama etmesi sonrasında polis hakkında soruşturma yapılmıştır. Fakat soruşturmayı Kayseri Emniyeti yapmış ve savunmayı üstelik Kayseri almıştır. Oysaki, hukuki anlamda memurun takım yeri bibi Giresun’dur. Zaten polis güçleri memuru de 19.09.2011 tarihinde Kayseri’dahi göreve başlamıştır.

Kayseri Ä°dare Mahkemesi, yönetmeliğe aykırı soruşturma yürütüldüğü için sunulan sıkı cezasını bozma etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

Share: