SGK, 9 kamer bilahare eksper yardımcılığı sonuçlarını açıkladı

SGK Başkanlığı içtimai düzenlilik ehlivukuf yardımcılığı giriş sınav sonuçlarını 9 ay bilahare açıkladı

SGK Başkanlığının yaptığı açıklama şu şekildedir:

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAV SONUCUNA İLİŞKİN
ANONS
Kurumumuzca 12.07.2020 tarihinde yazılısı 26.08.2020 tarihinde da sözlüsü gerçekleştirilen 20 adet sosyal asayiş eksper yardımcılığı methal sınav sonuçları erişime açılmış olup adaylar https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sinav-sonuc adresinden sorgulayabilirler.
Tercih ve atama işlemlerine ilgilendiren sesli duyuru henüz sonradan yapılacaktır.
İlgililere önemle duyurulur. 29.04.2021

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İletişim:
Imtihan Hizmetleri Idarehane Müdürlüğü
Tel: 0 312 207-84 43

Share: