Selçuk Üniversitesi asistan alımında vebal yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, namzet araştırı üniversitesi statüsünden çıkartılmasına karşın rüçhan düzlük asistan alımlarında sözlü sınavlara on sevimli adına üç güç çağırdı!

Selçuk Üniversitesi tarafından 24 Meyan 2022 tarihinde rüçhan düz asistan statüsünde olmak amacıyla bütün 10 adet kol car edilmiştir.

İlgili kadroların yöre değerlendirme sonuçları 17 Familya 2022 tarihi bakımından Selçuk Üniversitesi kurumsal web sayfası üzerinden yayımlanmıştır.

Mimarlık Bölümü ön kıymetlendirme sonuçlarına vurmak üzere TIKLAYINIZ.

Açacak ve Müzakere Terapisi Bölümü yöre kıymetlendirme sonuçlarına ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.

Ebelik Bölümü ön istimara sonuçlarına aksetmek için TIKLAYINIZ.

Ruhsal Bölümü civar istimara sonuçlarını yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.

Özel Terbiye Bölümü ön yorum sonuçlarına yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.

Elektronik Beyin Yazılımı Anabilim Dalı civar değerlendirme sonuçlarına yansımak üzere TIKLAYINIZ.

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı yöre kıymetlendirme sonuçlarına aksetmek üzere TIKLAYINIZ.

Tıp Fakültesi Asıl Tıp Bölümleri civar değerlendirme sonuçlarına yankılanmak üzere TIKLAYINIZ.

Ön değerlendirme sonuçlarından görülebileceği üzere, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Antre Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Talimatname”mağara “Nihai Istimara” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer kayran “..Araştırı üniversiteleri ile aday araştırı üniversitelerinin Yükseköğretim Oturmuş eliyle tahsis edilen öncelikli düzlük araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişik sınava çağrılacak namzet sayısı, ilan edilen kadronun üç katını geçemez.” hükmüne göre Selçuk Üniversitesi tarafından yöre kıymetlendirme sonucuna bakarak sınava üç acımasız aday çağırma edilmiştir.

Fakat, 26 Açıklık 2017 tarihinde Namzet Araştırı Üniversitesi adına zar edilen Selçuk Üniversitesi aradan sabık müddet zarfı sonunda 8 Çatlak 2021 günlü Yükseköğretim Yürütme Oturmuş kararıyla bu statüden çıkartılmıştır. Ezcümle, ilanın yayım tarihinden ilk ait yükseköğretim kurumunun ADAY ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ statüsü sona erdirilmiştir.

Bu durumda, Selçuk Üniversitesinin rüçhan kayran asistan alımlarında aynı takım için üç dirilik yerine değişik yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu usule uygun olarak on gönül nida etmesi yürürlükteki mevzuatın bire bir gereğidir.

Son bakımından, 24 Karı 2022 haset aday sınav aşaması gerçekleştirilecek olan araştırma görevlisi alımlarına dair yöre değerlendirme sonuçlarının yeniden gözden geçirilmek vasıtasıyla düzeltilmesi gerektiğini düşünmekteyiz!

Share: