Şekil Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Kalıp Bankası Servet Politikası Oturmuş, politika faizini yüzdelik 14 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Servet Politikası Kurulu, yöntem faizi olan aynı hafta vadeli faiz münakasa nema oranını yüzdelik 14’te çakılı bıraktı.

TCMB’den faiz oranlarına ilgilendiren yapılan duyuruda, Forma Bankası Başkanı Akan Yıldız Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Dünyalık Politikası Kurulu’nun, politika faizinin yüzdelik 14’te sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın önceki yarısında kontra yönde gerçekleştiği, dünyada konuşu faaliyetin zayıflamasına etmen olduğu belirtildi.

Ati döneme ilgilendiren küresel tahaccüm tahminlerinin kötü taraflı güncellenmeye devam edildiği ve durgunluk ihtimalinin arttığı aktarılan duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Küresel besin güvenliğindeki tecim yasakları ile artan belirsizlikler, mal fiyatlarındaki erdemli ve kokot tempo ile esas besin başta atılmak üzere gâh sektörlerdeki yeryüzü kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve mütemmim fiyatlarının artmasına öğün açmaktadır. Faziletkâr global enflasyonun, şişkinlik beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

bununla birlikte, ümranlı mutluluk eşkal bankaları kalan enerji fiyatları ve yeryüzü-temenni uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara sınırlanmış olarak enflasyonda tanıdık yükselişin beklenenden etraflı sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan ekonomik görünüme kapalı kendisine kaslı devlet gestalt bankalarının mülk politikası kadem ve iletişimlerinde inhilal devam etmektedir. Finansal piyasalarda kalan belirsizliklere müteveccih eşkal bankaları aracılığıyla geliştirilen eskimemiş sponsor aplikasyon ve araçlarla hal üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.”

Duyuruda, yıl başındaki etkili büyümenin dış talebin bile olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte dahi sürdüğü belirtilerek, istihdam kazanımlarının eş ekonomilere göre henüz olumlu seyrettiği kaydedildi.

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığı ve akan işler dengesinde turizm kaynaklı yaşayan iyileşmenin devam ettiği anlatım edilen duyuruda, “Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki faziletli davranış ve temel dış satım pazarlarının resesyona giriş olasılığı akan abra üzerindeki riskleri hareketli tutmaktadır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Duyuruda, cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı ayla gelmesinin fiyat istikrarı üzere ehemmiyet genişlik ettiği kaydedildi.

İvmesini kaybettiği gözlenmekle alay malay, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde ekonomik hayatiyet ile buluşmasının yakından izlem edildiği aktarılan duyuruda, Kurulun, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi yerinde ilave tedbirleri uygulamaya alacağı bildirildi.

Duyuruda, enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin defa açtığı erke maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, toptan erke, azık ve zirai emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu hararetli menfi sunma şoklarının canlı olmaya bitmeme ettiği kaydedildi.

Kurulun, sürdürülebilir kıymet ve finansal istikrarın güçlendirilmesi üzere atılan ve kararlılıkla makbul adımlar ile birlikte, toptan barış ortamının baştan yapılış edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilen duyuruda, şu değerlendirmelere kayran verildi:

“Bu çerçevede asamble, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Eşit istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için TCMB’nin parçalanmamış siyaset araçlarında sürekli ve güçlendirilmiş liralaşmayı isteklendirme eden geniş şümullü bire bir yöntem çerçevesi gözden nakil süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan itimat, garanti ve akışkanlık politika adımları mal politikası nakil mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya bitmeme edilecektir.”

Duyuruda, TCMB’nin, denk istikrarı esas amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe meni fail ateş parçası göstergeler oluşana ve ılımlı vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya büyüklüğünde elindeki yekpare araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceği hatırlatıldı.

KAPAT X

Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak denge, mevki risk primlerindeki düşüş, karşıt para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki çoğalma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalımlı namına gerilemesi marifetiyle makroekonomik istikrar ve mali istikrarı müspet etkileyeceği kaydedilen duyuruda, böylecene, yatırım, istihsal ve istihdam artışının mıhlı ve sürdürülebilir aynı şekilde devamı üzere akıllıca istinatgâh oluşacağı bildirildi.

Duyuruda, kurulun, kararlarını diyapozitif, öngörülebilir ve fen odaklı aynı çerçevede almaya devam edeceği belirtilerek, Servet Politikası Kurulu toplantı özetinin 5 iş günü içre yayımlanacağı bildirildi.

Share: