Şehremaneti şirketlerindeki hizmet süresi daire başkanlığına atamada dikkate alınır mı?

Uray şirketlerine sabık bakım süreleri, 657 sınırlanmış Kanuna eklenen yeni buyruk mucibince, daire başkanlığına yapılacak atamalarda dikkate alınamamaktadır.

SORU: Ayrımsız büyükşehir belediyesinde hususi makule müdürüyüm. 5 yıl birlikte belediye şirketinde hizmetim var. Büyükşehir belediyesindeki ofis başkanı kadrosuna atanabilir miyim!

YANIT: 3 çevrilmiş Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, bu kararnamenin ekindeki listelerde sayılan yönetici kadrolarına atanma şartları sayılmış. Ancak mahalli idarelerin yöneticileri 3 nolu CBK eki listelerde meydan almamıştır.

703 çevrilmiş KHK ile 657’nin 68/B bendine şu paragraf eklenmiştir:

“Dip mertebe kamu yöneticisi sayılmayan kat başkanı ve bu kadrolara denk becerikli kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen bakım süresi yüksek tahsil gördükten sonradan ilkokul yıl olarak uygulanır. Fakat bu ilkokul almanak sürenin hesabında Çap memurlarının müktesep doğruluk maaş evre ve kademesinde değerlendirilen bakım süreleri anne alınır.”

DEĞERLENDİRME

Büyükşehir belediyelerinin daire başkanı kadrolarına atanmada 68/B’ye eklenen fırkanın uygulanması gerekmeketdir. Cumhurbaşkanlığının görüşü bile bu yöndedir. Tıklayınız.

Burada şu hususun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 5 yıllık hizmet süresinin hesabında değerlendirilecek süreler ne demektir?

30 Temmuz 2018’bile memurlar.net’te düzlük kayran haberde, Ofis Başkanlığına yapılacak atamaların geçmişe gre zorlaştırıldığına değinilmişti. Tıklayınız.

Oldukça dahi, 703 çevrilmiş KHK ile 657 syılı Kanunun 68/B bendine eklenen kullanılmamış fıkraya kadar, uray şirketlerinde sabık hizmet süreleri, atamalarda dikkate alınmaktaydı. Ancak yıpranmamış hikâyecik dolayısıyla yalnız kazanılmış adalet maaş mertebe ve kademesinde değerlendirilen sürelerin temel alınması gerekmektedir. Belediye şirketlerinde yahut özel sektörde güzeşte bakım süreleri, müktesep türe mahiye paye ve kademesinde değerlendirilen ayrımsız müddet değildir.

Bu nedenle, kamuda 5 yılı tamamlamadan daire başkanı atanamayacağınızı değerlendiriyoruz.

Share: