Sakat Rektörün akademik ilanlarını kişiye özel olduğu için ilan etmişti. Bakın o ne yaptı?

Göreve atandığında esbak rektör döneminde ilan edilen öğretim üyesi kadrolarını zata mahsus olduğu gerekçesiyle fesih fail Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet TURGUT öğretim yardımcısı ilanında çabuk konusu yazmasından etraf yazılı sınava aynı birey girecek!

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine 24 Mayıs 2019 tarihinde ataması yapılan Prof. Dr. Mehmet TURGUT, eski rektör döneminde car edilen üç akademik personel gelgel ilanını “Kişiye Tanımlamaya Müteveccih Adına Akademik Rekabeti Engelleyecek Nitelikte Olması” gerekçesiyle 29 Mayıs 2019 günlü Resmi Gazete’de nakız ettirmişti.

İPTAL EDİLEN İLANLAR

24 Nisan 2019 tarihli öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları ilanına ulaşmak üzere TIKLAYINIZ.

-10 Mayıs 2019 günlü öğretim yardımcısı ve asistan kadroları ilanına duyulmak için TIKLAYINIZ.

-20 Mayıs 2019 günlü müderris, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları ilanına vurmak üzere TIKLAYINIZ.

Yıpranmamış rektörün göreve gelir gelmez üç ilanı apansız zata mahsus olduğu gerekçeleriyle tamamen halel etmesini ve bu konuda yaşanan sorunlara farkındalık göstermesini Memurlar.net olarak haberimizle kutlama etmiştik.

Aradan sabık müddet süresince, Rektör Prof. Dr. Mehmet TURGUT’un kişiyi tanımlayan, önceden belirlenmiş senaryolarla piyes kabilinden oynanan öğretim üyesi istihdamında yeknesak olmasını hayal ederken, durumun kül suratsız şekilde debi etmesi bizleri yoz tayf kırıklığına uğratmıştır.

Adıyaman Üniversitesi marifetiyle 04 Antrakt 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi ve öğretim yardımcısı ilanını incelediğimizde, göreve yeni geldiğinde zata mahsus olduğu gerekçesiyle iptal ettirdiği kadrolardan ihtimal haddinden fazla daha spesifik şartlarla ilana çıkılmıştır.

akademisyen kadrolarındaki özel şerait göze çarpmakla gelişigüzel, özellikle ayrımsız öğretim yardımcısı kadrosu amacıyla belirlenen kriterin, sınava girecek adayın çabuk konusu yerine belirlenmesi dikkati çekmiştir. öğretim görevlisi ilanlarında 3 üncü sırada saha kayran Kahta Iz Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvani Üretim Bölümü Bostan Tarımı Öğretim Yardımcısı ilanında hususi eşya adına; “Ekincilik Fakültesi, Bostan Bitkileri Bölümü Lisans mezunu kalkmak. BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİ ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEVESSÜL ETMEK.” belirlenmiştir.

BAHIS KONUSU takım için başvurular yapıldıktan bilahare dolay değerlendirme sonuçlarını ilan eden üniversitenin listesi incelendiğinde, hususi şartlarla sınırlandırma yapıldığı amacıyla haliyle başvuru şartlarını taşıyan çabucak tıpkı aday bulunmaktadır. YÖK Tez Merkezi üzerinden “Biyogaz Istihsal Verimi” konusu üzerinden araştırma yapıldığında, sınava girecek adayın faziletkâr lisans acele konusunun başlangıçta onu tanımlayacak şekilde ilana özel şart yerine tanımlandığı bedihi görülmektedir. Kişinin erdemli lisans alanının Yer Mühendisliği olduğundan ilanda göze batmaması üzere yazılmaması de antrparantez özen calip bir husustur.

Geldiğimiz noktada, Kahta Patika Yüksekokulu Nebati ve Hayvansal Istihsal Bölümü Bahçe Tarımı Öğretim Görevlisi antre sınavı 28 Aralık 2020 Pazartesi haset saat 14.00’de yegâne adayla yapılacak, hazırlanan senaryo başarılı aynı şekilde sonuçlanacaktır.

Benzeri şeyleri yazmaktan yorulsak dahi, YÖK’ten, akademik ekip ilanları için uyartı ve YÖK Bakı Kurulu’ndan, zata mahsus ilanlar amacıyla kocaman ihtar başlıklı haberlerimizde, dal kuruluşların bu konudaki uyarıları doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet TURGUT hocamıza şu iki soruyu kaşımak hakkımız diye niteleyerek düşünüyoruz:

1- “Kişiyi Tanımlamaya Yönelik Kendisine Akademik Rekabeti Engelleyecek Nitelikte Olması” gerekçesiyle göreve geldiğinizde aracısız tahrip ettiğiniz kadrolarla, yukarıdaki kol ortada bire bir ayırt mıdır?

2- Göreve geldiğiniz 24 Mayıs 2019 tarihinden bu yana sabık güdük sürede kişiyi tanımlayan tedrisat elemanı ilanlarına müteveccih bakışınızda başkalık mi oldu?

Share: