Saha Komiseri yardımcılığı sözlü sınavına bakir düzenleme

Inanma Genel Müdürlüğü, saha komiseri yardımcılığı sözlü sınavında yıpranmamış düzenlemeye gitti

5 Mayıs 2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, Güven Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri Ä°lişmaksat Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Tıklayınız.

Blindiği üzere, Danışbalya geçtiğimiz ay, yönetmeliğmağara sözlü sınavla ilişik maddelerinin yürürlüğünü durdurmuştu. Tıklayınız.

İşte yapıulan bu yeni düzenleme, Danışhemayar’ın yürütmeyi tevkif kararı verdiği maddelere ilişkindir.

Yapılan değişikliğin karşılaştırmalı bap tablosuna aşağıüstelik kayran verilmiştir.

Buna göre, sözlü sınava yazılı sınava giren her aday değmülk çabucak yazılı sınavdan sunma bir iki 50 benek kayran adaylar başvurabilecek.

Ayrıca önceki düzenlemede başarı puanının, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasıyla belirleneceği öngörülmüşken kullanılmamış düzenlemeye göre sözlü sınavda, 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Gine önceki düzenlemede sözlü sınav konularının fakül değeri saha almıyordu. Eskimemiş düzenlemede, beherglas sınav konusunun puan değeri tel biricik saha almaktadır. Tekrar, önceki konulara ilişik namına yazılı sınav konularından dahi istifham sorulacağı hüküm altına alınmıştır.

Eski özellik Eskimemiş Konu (1) Yazılı sınava giren adaylar, sicil numarası küçük olandan başlamak üzere sözlü sınava tabi tutulur. “(1) Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden genişlik bir iki elli fakül almış olanlar, sözlü sınava bağımlı tutulur.”

(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye feyiz edecek personeli;

a) Tıpkı konuyu kavrama ve rapor edebilme yeteneği,

b) Kaşkariko ve maiyetindeki personelini irsal ve yönetim kabiliyeti,

c) Özgüveni, kandırma kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Analitik düşünme, mesele çözme ve doğru karar verebilme yeteneği,

d) Planlama, eşgüdüm ve teftiş becerileri,

konularında yüz cümle fakül üzerinden değerlendirir. Seçme üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tayin edilir.

“(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye feyiz edecek personeli;

a) Yazılı sınav konularına ilişamaç vukuf düzeyi (25 nokta),

b) Bir konuyu algılama ve anlatım edebilme yeteneği (15 puan),

c) Entrika ve maiyetindeki personelini sevk ve dalavere kabiliyeti (15 nokta),

ç) Özgüveni, kandırma kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 fakül),

d) Çözümlemeli düşünme, problem çözme ve doğru değişmeyen verebilme yeteneği (15 fakül),

e) Planlama, eşgüdüm ve teftiş becerileri (15 nokta),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Seçkin üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

Kullanılmamış fıkra (4) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri nokta alanlar başarılı sayılır.” Özellik 29(1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavlarda alıatlatmak puanların hesap ortalaması ile belirlenir. Başarılı sayılmak içmağara sözlü sınavda arz bir iki elli nokta almış oluşmak kaydıyla, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının elli ve üstü olması şarttır. KONU 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin bir numara fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Share: