Sağlık’ta, madun toprak tayinlerine bakir düzenleme

Sağlık Bakanlığı, nasıp ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, zir kesim tayinlerinde iki yıl şartını kaldırdı.

Esenlik Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, ast nahiye tayinlerinde iki sene şartını kaldırdı.

2 YIL ÇALIŞMA ŞARTINDAN İSTİSNA TUTULAN HALLER

Keyif Bakanlığı, 2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, nasıp ve aktarım yönetmeliğini değiştirdi.

Yönetmeliğin geçmiş düzenlemesinde, 2 yıl faaliyet şartından, istisna tutulan durumlar şu şekildeydi:

– Sülale birliği mazeretine sadık düz değişikliği

– Keyif mazeretine mecbur düz değişikliği

– Duygusal güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda kayran değişikliği

– Özürlü yakını amacıyla nasıp

– Eşin vefatı halinde nasıp

– Boşanma halinde tayin

– Zorunlu düz değiştirmeye bağımlı eşin emekli olması halinde atama

– Eş, yavru, ana, ata veya kardeşlerinden birnin terör eylemi nedeniyle şehit veyamalul olması halinde atama

– Karı Hekimliği Aplikasyon Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli familya hekimi kendisine fariza yapmakta iken bambaşka tıpkısı ildeki sülale hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve bakir yerleştiği ocak hekimliği pozisyonunda fiilen iki sene görev yapması ve sözleşmesinin rastgele sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

– TUS’ta veya DUS’ta uzmanlık eğitiminin kazanılması halinde nasıp

KAPAT X

– Sağlık ile ilgili bir alanda bildirme beş altı dört almanak örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde atama.

YENİ MEVRUT ARANJMAN… AST KESIM

Yapılan yeni düzenleme sırasında, atanan personelin çalışarak iki yıl çalışmadıkça ayrıksı bir yere atama isteyemeyeceğini düzenleyen maddede değişiklik yapıldı.

Kullanılmamış düzenlemeye bakarak, ast kesim tayinleri dahi, 2 yıl mücahede şartından ayrıklık tutuldu.

ZIR MINTIKA TAYİNİ NEDİR

Zir mıntıka tayini yönetmeliğin 26. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, İlgililerin talebi halinde bir bakım bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D bakım grubu illere ve alt bakım bölgelerinin hep bakım grubundaki illere;

tıpkı bakım bölgesinin B bakım grubu illerinden C ve D bakım grubu illere ve ast hizmet bölgelerinin B, C ve D bakım grubundaki illere;

tıpkısı bakım bölgesinin C bakım grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere;

D bakım grubu illerden ast hizmet bölgelerinin D bakım grubundaki illere,

PDC’nin akıllıca olması durumunda rastgele ahit nasıp yapılabilir. Bu atamalara madun nahiye tayini denmektedir.

Talimatname değişikliğinin bütün metni üzere tıklayınız.

Forumdaki değerlendirmeler amacıyla tıklayınız.

Share: