Sağlıkçılara, Doğu’daki caba beher almanak görev süresi amacıyla, daha şen nasıp imkanı

Afiyet Bakanlığı, nasıp ve metatez yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 yıl beyninde üstelik görev yapanlara birinci hizmet bölgesindeki illere atanma hakkı verdi.

Esenlik Bakanlığı, tayin ve metatez yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 sene ortada fazladan fariza yapanlara bir numara bakım bölgesindeki illere atanma hakkı verdi.

2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, 5 ve 6. bakım bölgelerinde fazladan yapılan her bir yıllık görev amacıyla bire bir dip bölgenin C ve D bakım grubu illerine atanma imkanı verilecek. Şayet ayrımsız sene değil bile üstelik iki yıl görev yapılırsa bu halde, peş bölgenin A ve B bakım grubu illerine nasıp istenebilecek.

Yönetmeliğe bakarak, Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Şanlıurfa ve Siirt 5. bölgede; Adıyaman, Veca, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Mardin ve Muş ise 6. bölgede kayran alıyor. Yine mevzuata göre bölgelerde yer bir iki 2 yıl fariza yapma zorunluluğu aranıyor.

Yapılan düzenleme gereğince, söz gelişi Muş’ta 8 sene fariza işleyen ayrımsız sağlık personeli, birinci hizmet bölgesinde saha düz Ankara, Bursa, İçel, İstanbul, İzmir kabilinden illerin meydan aldığı birinci hizmet bölgesinin C ve D bakım grubu illerine atanabilecek. Eğer Muş’ta 8 değilde 9 yıl görev yapılırsa birinci bakım bölgesinde yer düzlük A ve B bakım grubu illere nasıp isteyebilecek.

İŞTE YÖNETMELİK’E MUNZAM OLARAK KONAN MADDESİ

MADDE 19Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonradan akmak amacıyla aşağıdaki bap eklenmiştir.

“Mücahede süresine tutkun meydan değişikliği

HUSUS 31/A(1) PDC’nin akla yatkın olması halinde;

a) 6 ncı bakım bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 sene fariza yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 sene görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 sene görev yapanlar 3 üncü bakım bölgesinin,

4) 6 sene görev yapanlar 2 nci bakım bölgesinin,

5) 8 sene fariza yapanlar 1 inci bakım bölgesinin,

b) 5 inci bakım bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

KAPAT X

1) 4 sene görev yapanlar 4 üncü bakım bölgesinin,

2) 5 yıl fariza yapanlar 3 üncü bakım bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci bakım bölgesinin,

4) 9 sene fariza yapanlar 1 inci bakım bölgesinin,

C ve D bakım grubu illerine hizmet puanı ve döneme sınırlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden aynı yıl çok müddet ile fariza yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı bakım bölgesine Şevket hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı bakım bölgesinde Ululuk hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış girmek ve sunu birkaç iki sene süre ile fariza yapmış kalkışmak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı bakım bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında sülale hekimliği ve kontratlı olarak geçirilen süreler ile maaşsız veya ücretsiz mezun kendisine geçirilen süreler, iş süresinden sayılmaz. 6 ncı bakım bölgesinde geçirilen süreler 5 inci bakım bölgesi süresinden sayılır.”

Yönetmeliğin kül metni için tıklayın.

Share: