Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme

İçişleri Bakanlığı POMEM sınavlarını kazandıktan bilahare sağlık şartlarını adına getiremediği amacıyla ilişiği kesilen öğrenciler amacıyla aranjman yaptı. İlişiği kesildikten sonra 1 yıl içerisinde sağlıklarının düzeldiği yönünde afiyet raporu alanlar, eğitim öğretime kaldığı yerden devam edebilecek

POMEM fiziksel liyakat sınavı ile telaki sınavından muvaffakiyetli olan ancak geçici vasıta sırasında haklarında “Polis Güçleri Çığır Terbiye Merkezi Mektepli Adayı Imkânsız” kararı sunulan adaylar üzere eskimemiş tıpkı düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemeye bakarak;
1- İlişiklerinin kesildiği tarihten itibaren tıpkısı yıl içerisinde,
2- Bir defaya belli tevessül etmek için cesamet hastanelerinden, azamet yetişek araştırı hastanelerinden yahut ihtişam üniversite hastanelerinden alacakları ilgilendiren kesilmesine etken olan çor branşlarından esenlik durumunun düzeldiğini belirtir keyif kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde,
3- Başvuru incelenmek amacıyla Toplumsal Hizmetler ve Sağlık Kat Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Keyif Yönetmeliğine bakarak afiyet müesses raporu aldırılmak için hastaneye atıf edilir. Baştan aldırılan keyif müesses raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Kat Başkanlığınca adayın o anki bulunan keyif durumuna bakarak Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda için “Polis Güçleri Çığır Terbiye Merkezi Öğrenci Adayı Peki” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM’lere planlamaları yapılır.

Ancak yapılan düzenlemeyle ilişkin yerine yönetmeliğe eğreti özellik konulmamıştır. Bu haliyle yapılan düzenleme, bugünden sonraları yapılacak işlemleri kapsayacaktır.

İşte 23 Eş 2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖN 16/6/2015 tarihli ve 29378 mahdut Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Patika Yetişek Merkezleri Antre Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında düz düz “Keyif İşleri Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Toplumsal Hizmetler ve Afiyet Daire Başkanlığına” namına değişik, ikinci fıkrasında düz düz “Esenlik İşleri Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Toplumsal Hizmetler ve Keyif Kat Başkanlığınca” adına başka ve benzeri maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sosyal Hizmetler ve Keyif Daire Başkanlığınca haklarında “Polis Meslek Terbiye Merkezi Mektepli Adayı Olanaksız” kararı sunulan adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bire bir sene içerisinde, ayrımsız defaya belli atılmak için ihtişam hastanelerinden, kerem yetişek araştırı hastanelerinden yahut şevket üniversite hastanelerinden alacakları ilişkin kesilmesine faktör olan çor branşlarından keyif durumunun düzeldiğini belirtir esenlik yerleşmiş raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, referans incelenmek üzere Içtimai Hizmetler ve Esenlik Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça gene Esenlik Yönetmeliğine göre keyif kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye irsal edilir. Baştan aldırılan esenlik kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Esenlik Kat Başkanlığınca adayın o anki mevcut esenlik durumuna göre Keyif Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda için “Polis Güçleri Çığır Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Tamam” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM’lere planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 15/7/2015 günlü ve 29417 mahdut Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Güçleri Iz Eğitim Merkezleri Eğitim-Talim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde tamlanan süreksizlik süresini aşmamış olanlar eğitim bilimi-öğretime kaldığı yerden bitmeme mesabe, terbiye-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

Share: