Sağlık’ta, doğudaki ayrımsız ilin bakım puanı, Ankara Gölbaşından sebep daha düşüktür?

Sağlık Bakanlığı personelinin bakım puanı hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

Istifham: dolgunca çalışmalar. Sağlık Bakanlığı’nda hemşireyim sorumluluk şu: 14 yıl Şanlıurfa Merkezde görev yaptım. Orda bana verilen bakım puanları Ankara Gölbaşı hizmet puanlarından elan düşük. Şanlıurfa madun bölge 5/D geçiyor, Gölbaşı 5/A geçiyor bu doğru mudur, yoksa hesaplamada yanlışlık mı yapıldı. Yardımcı olursanız sevinirim.

Yanıt: Sağlık Bakanlığı Tayin ve Düz Değiştirme Yönetmeliği’nin 9.maddesinde bakım puanının hesaplanması şu şekildedir.

MADDE 9) Hizmet puanının hesaplanmasında Ä°l ve Ä°lçelerin Sosyo-Hesaplı Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren tıpkısı kurumda yahut amme gelgel ve kuruluşlarında çalışarak çalışıulan rastgele vadi ve yıl için Ä°lçelerin Sosyo-Soylu Erki Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Melfuf 1’de kâin Ä°llerin Sosyo-Soylu Erki Gelişmişlik Sıralamasının Bakım Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek bakım puanı bulunur. Yıpranmamış mülk ve ilçeler kurulması halinde, eskimemiş tablolar yayınlanana büyüklüğünde, daha önce bağlı bulunulan yer ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(2) Beldelerde fiilen çalışıulan seçme yıl için çalışıulan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışıulan rastgele yıl için ise tamamı nokta olarak bakım puanına ayrıca eklenir.

(3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğmağara yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğkayınbirader mikro dışında yapanların bakım puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğmağara bulunduğu toprak yahut ilçenin hizmet puanı asıl alınır.

(4) Umumi hayatı etkileyen; savaş, sarsıntı, başat ve yangın kabilinden doğhıyanet afetlerin meydana geldiği yerleşyapıt yerlerinde görev fail personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre içmağara arz yüksek bakım puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.

(5) Savaş, zelzele, başat ve yangın kabilinden umumi hayatı etkileyen sebeplere bağlı adına dar içi ve elverişsiz dışında görevlendirilen personele bildirme yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, bakım puanı sunu düşük yerin bakım puanını alır.

(6) Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın bakım puanı esaslı nasıp ve düzlük değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapıulan içtima yönetsel statüsü temel alınır. Bu tarihten sonradan meydana mevrut değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm tabir eder.

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

Ä°L ERZEL

EKLENMIŞ HÄ°ZMET PUANI

Ä°L REZIL

EKLEME HÄ°ZMET PUANI

Ä°STANBUL

0

MALATYA

400

ANKARA

10

KIRŞEHİR

410

Ä°ZMÄ°R

20

ARTVÄ°N

420

KOCAELÄ°

30

AFYONKARAHÄ°SAR

430

BURSA

40

DÜZCE

440

ESKİŞEHİR

50

ÇORUM

450

TEKİRDAĞ

60

OSMANÄ°YE

460

ADANA

70

KAHRAMANMARAŞ

470

YALOVA

80

NİĞÜSTELIK

480

ANTALYA

90

GÄ°RESUN

490

KIRKLARELÄ°

100

KASTAMONU

500

DENÄ°ZLÄ°

110

TUNCELÄ°

510

MUĞLA

120

SÄ°VAS

520

BOLU

130

KÄ°LÄ°S

530

BALIKESÄ°R

140

BARTIN

540

EDÄ°RNE

150

AKSARAY

550

MERSÄ°N

160

SÄ°NOP

560

BÄ°LECÄ°K

170

ERZÄ°NCAN

570

KAYSERÄ°

180

ÇANKIRI

580

GAZÄ°ANTEP

190

ERZURUM

590

ZONGULDAK

200

TOKAT

600

AYDIN

210

KALABALIK

610

SAKARYA

220

DÄ°YARBAKIR

620

ÇANAKKALE

230

YOZGAT

630

MANÄ°SA

240

ADIYAMAN

640

KONYA

250

BAYBURT

650

KARABÜK

260

KARS

660

ISPARTA

270

ŞANLIURFA

670

HATAY

280

IĞDIR

680

UŞDOĞRU

290

BATMAN

690

BURDUR

300

GÜMÜŞKERTE

700

SAMSUN

310

MARDÄ°N

710

KIRIKKALE

320

SÄ°Ä°RT

720

NEVŞEHİR

330

ARDAHAN

730

KARAMAN

340

VAN

740

ELAZIĞ

350

BİNGÖL

750

RÄ°ZE

360

HAKKARÄ°

760

TRABZON

370

ŞIRNAK

770

AMASYA

380

BÄ°TLÄ°S

780

KÜTAHYA

390

AĞRI

790

MUŞ

800

DEĞERLENDİRME

Sağlık Personelin Bakım Puanları Ä°llerin Sosyo-iktisadi gelişmişlik sırasına göre değişmektedir. Madun bölge grupları, personel doluluk oranını göstermekte, bakım nokta hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. ŞANLIURFA mülk eşkal hizmet puanı 670, ANKARA ülke hat bakım puanı ise 10’dur. Ä°lçe Hizmet puanı hesaplamalarında ülke puanına 1000 fakül eklenerek hesaplandığından, ANKARA GÖLBAŞI ilçesi bakım puan 1010 yerine hesaplanır. Bu durumda ANKARA GÖLBAŞI ilçe hizmet puanı(1010), ŞANLIURFA diyar eşkal puanı(670)’ndan yüksek olacağından hizmet puanı hesaplamalarında aynı yanlışlık olmadığı düşünülmektedir.

Share: