Sağlık personelinin alt bölge tayininde öyaşlı değişiklik

Sağlık personeli madun bölge tayini isterken 2 yıl bekleyecek. Dögönen tayinleri aile ve Orak Ayı kalkışmak üzere 2’ye düştü.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışzaman personeli kapsayan yönetmelik, 4 April 2015 tarihi itibariyle değişti. Yapılan değişiklikte öbuğulu 3 detaya aşağıüstelik saha verilmiştir.

HÄ°ZMET PUANI HESAPLAMASINDA, AYRIM (VARSA) KALDIRILDI

Elan önceki düzenlemede, sağlık personeline bakım puanı verilirken bazı görevler tutma vasıtasıyla belirtilmişti. Ayrıca de kurulan cümle anlaşılamayacak türdendi. Eskimemiş düzenlemede ise yükseköğretim kurumlarında ve tüm amme kurumlarında fiilen çalışıulan süreler için hizmet puanı verilecek.

Eski hüküm:

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki benzeri unvanda veya 2547 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alanlar, 217 sayılı Cesamet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren tıpkı hava yahut kuruluşun şekil yahut taşra teşkilatında şube müdürü yahut elan üst bir görev ile bunların yardımcısı unvanları ile otacı ve ehlihibre tabiplerden başka bire bir kadroda çalışarak çalışıulan temas kayran ve yıl için Ä°lçelerin Sosyo-Hesaplı Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilmiş peki.

Eskimemiş hüküm:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum yahut kuruluşta çalışarak çalışılan seçme düz ve yıl içmağara Ä°lçelerin Sosyo-Konuşu Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir.”

TAYÄ°N DÖNEMLERÄ° 2’YE Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°

Elan önce Eş, Haziran ve Eylül kendisine 3 tayin dönemi blunuyordu. Yıpranmamış düzenlemede Eş ve Orak Ayı başlamak üzere 2 tayin dönemi düz aldı.

ZIR BÖLGE TAYİNİ İÇİN 2 YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Yönetmeliğmağara bozuk hükmünde madun bölge tayini içmağara 2 yıl çalışma şartı aranmayacağı açık adına yazıyordu. Ancak yönetmeliğmağara, müracaat sınırlamalarını düzenleyen 30. maddesinin yeni halinde, madun bölge tayinini düzenleyen 26. maddeye yapılan atıf kaldırıldı. Buna göre yönetmelik hükümlerine göre atanan bir sağlık personeli 2 yıl çalışmadıkça zir bölge tayini isteyemeyecek

Share: