Sağlık personeli, 2. defa öğrenim durumundan atama isteyebilir mi?

Sağlık Personeli Şan Değişikliği Sonrasında, 2.Defa Öğrenim Durumundan Tayin Ä°steyebilir mi?

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Tayin Ve Düz Değiştirme Yönetmeliği’nin 16.maddesi (g) bendinde; “Sağlık ile ilgilendiren bire bir alanda bildirme az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, öğrenim süresi ile sınırlı atılmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere, benzeri defaya mahsus tutmak üzere atanabilir.” denilmektedir.

Gine Sağlık Bakanlığı Şan Değişikliği Sınav Duyurusunun Atama Esasları Ve Şartları bölümünde ” San Değişikliği sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde bildirme az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça atama talebinde bulunamayacaktır.” denilmektedir.

Bu durumda, Öğrenim durumu mazereti zımnında nasıp Olan Sağlık Personeli, Unvan değişikliği sonrası başka ile atanırsa, 2.defa öğrenim durumundan tayin isteyemeyecek ve bu durumda öğrenimi yarıde kalmış olacaktır. 2017 yılında yapılan Titr Değişikliği sınavı sonrası birçok kişinin öğrenimi yarıbile kalmış, mağduriyet oluşturmuşcevelan. Eskimemiş yapılacak olan Titr değişikliği sınavlarında, ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmazsa, birçok Sağlık Personeli evet eğitiminden ya bile eskimemiş unvanından vazgeçmek zorunda bırakılacağı ve buna bağlı adına birlikte Ün Değişikliği sınavına katılımın azalacağı düşünülmektedir.

Share: