Sağlık Bakanlığı’ndan Öğrenci Affı Hakkında Anons

Sağlık Bakanlığı, 05.07.2022 çağ 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan mehabet memurları kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı yasa hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair 7417 sayılı kanun ile 2547 sayılı yükseköğretim kanununa eklenen geçici 35. husus hükümlerine göre öğrenci affı hakkında anons yayımladı.

Duyuruya göre; seçkin hangi sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile aynı programı kazanarak kayıt etme hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde tamlanan esaslara göre 2022-2023 eğitimöğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler, Ä°lgili Geçici 35. Bap kapsamında Bakanlığımız tarafından alınacak Göre Tıpta Uzmanlık ve Yan Dip Uzmanlık öğrenci af başvuruları içmağara başvuruda gezmek isteyen adayların 07 Kasım 2022 tarihine büyüklüğünde Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURUŞ SÜRECÄ°HANGI Ä°LİŞKÄ°N UMUMI ASILLAR VE ESASLAR

1. Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS yahut özel kargo vasıtasıyla göndermeleri gerekmektedir.

2. Başvuruş ve evrak teslimi için sonuç ruz 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 18:00’dır. Adayların evraklarını, tamlanan süre içerisinde Sağlık Bakanlığı Umumi Evrak Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın el yahut kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

3. Sorularınız içmağara; 0(312) 585 17 08-10-11-12-31-32 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ VESAIK

1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Aftan Intifa Başvuruş Formu)

2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin Sureti (Tıpkıçekim)

3. Adli Sicil Kaydı

4. Askeriye Ebat Belgesi

5. Etiket Fotokopisi

Duyuru içmağara tıklayınız.

Share: