Sözleşmeli personel ücretine temel bakım süresinde yapılan düzenleme

Resmi Gazetede yayımlanan Kabine kararına göre, sözleşmeli personelin ücretine ana hizmet süresinde, toplu sözleşmeye koşut değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişhedef Esaslar, 21 Haziran 2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Kabine Kararıyla değişti.

Yapılan değişiklik şu şekildedir:

Yeni hüküm:

BAP 1- 6/6/1978 günlü ve 7/15754 sayılı Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişhedef Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında düz alan “kurumunda aynı yer unvanında” ibaresi “kamu çalım ve kuruluşlarında aynı grup yahut manzara unvanında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya bir numara cümlesinden sonraları katılmak üzere “Uçman unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişamaç sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu gurur ve kuruluşları dışında pilot kendisine geçsunma bakım süreleri dahi dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

Bozuk hüküm:

Yön 3- (Mülhak:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin ücreti; konum unvanı, bu unvana ilişgaraz eğitim düzeyi, kurumunda aynı durum unvanında geçgenişlik hizmet süresi dikkate alınarak belirleme edilir.

Şişko sözleşme hükmü:

Diğer taraftan, 2018 ve 2019 yılına yönelik dolgun sözleşmede şu karar alınmıştır.

“Madde 47- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişgaraz Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında meydan kayran “kurumunda aynı tavır unvanında geçen bakım süresi” ibaresi “amme çalım ve kuruluşlarında aynı takım veya gestalt unvanında geçyeryüzü hizmet Süresi” şeklinde uygulanır.”

DEĞERLENDİRME

4/B sözleşmeli personelin ücretine ana hizmet süresinin belirlenmesinde, toplu sözleşmede saha düz hükme paralel düzenleme yapılmıştır. Yani benzeri anlamda ustalık ayrımsız düzenleme yapılarak, toplu sözleşmedeki hüküm, Esaslara yazılmıştır.

Share: