Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişamaç Esaslarda Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fena “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dayalı Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğdetaylı karar verilmiştir.

22 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞDAKIKA

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

YÖN 1- 6/6/1978 günlü ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına Ä°lişhedef Esaslann eklenmiş 2 nci maddesine yirmi yedinci fıkrasından bilahare katılmak üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Oran Arşivleri Başkanlığına tahsis edilmiş ve bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Mühendis, Teknik Adam, Uygulayımcı, Diğasker Maharet Hizmet Personeli ile Esirgeme ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlannda istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukandaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu benek sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak beherglas kalıp sayısının on mülhak büyüklüğünde çağırılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek asıllar ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.”

ÖZELLIK 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ÖZELLIK 3> Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Share: