Rezerv subay iken sözleşmeli subay-astsubay başlamak isteyenlere sicil notu şartı

Sözleşmeli subay ve gedikli olma yönetmeliğine bakarak; askerliğini sakınma subay yapanlardan terhis edilenler veya askerlik hizmetini yapmakta olanlar sözleşmeli subay veya astsubay olabilmektedirler.

11 Gücük Ay 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye bakarak, sözleşmeli subay-gedikli başlamak talip rezerv subaya sicil notu şartı getirilmiştir. İlgili şart şu şekildedir:

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay yerine askeriye hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil yekpare notunun % 85 veya elan üzerinde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askeriye hizmetini yapmakta iken başvurma edenlerin ayrıca, sıralanmış üstlerinden sözleşmeli subay olmaya layık olduklarına dair bu Yönetmelikte belirtilen müspet format belgesi almaları zorunludur.?

Share: