Resmi Gazetede yayınlandı: Rötar ve talik faizleri artırıldı

Devletin alacaklarına uyguladığı teehhür faizi olan ve elan önce yıllık yüzde 15 namına belirlenen tehir faizi bugünden itibaren yüzde 24’e yükseltildi. Ayrıca bugünkü Resmi Gazete’te kayran düzlük 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında düz alan Tahsilat Umumi Tebliği ile yıllık yüzde 15 olan tecil repo oranı yıllık yüzde 24’e yükseltildi.

Ayrıca bugünkü Resmi Gazete’te düz düzlük 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e çıkarıldı.

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Dirimlik Ä°daresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen karara göre, yıllık yüzde 15 yerine uygulanmakta olan tehir faizi oranı bugünden tarihinden itibaren yıllık yüzde 24 adına belirlendi.

Tebliğ tarihinden önce yapıulan müracaatlara dayanılarak talik edilen kamu alacakları ile bu tarihten önce tehir edilmiş ve şartlara akla yatkın namına ödenen alacaklarda müracaat tarihlerinden itibaren sakat talik faizi oranı olan yüzde 15 uygulanmaya devam edecek.

ERTELENEN ALACAKLAR İÇİN HESAPLAMA

Aynı şekilde, tebliğin yayım tarihinden önce tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve bakir talepler üzerine yeniden erteleme yapılması halinde, bugüne büyüklüğünde bozuk tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonradan ödenmesi müstelzim taksit tutarlarına ise yüzde 24 tehir faizi oranı uygulanacak.

Diğleşker taraftan, ait kanuna göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan erteleme faizi oranı üstelik bu tebliğle belirlenen şevket ve aplikasyon esasları dikkate alınarak tayin edilecek.

TECÄ°L FAÄ°ZÄ° NEDÄ°R?

Talik faizi kamu borcu içmağara yapıulan talik işlemlerinde hesaplanan ve vadesi geldikçe ödenen faizdir. Yani devletin alacaklarına uyguladığı teehhür faizidir.

Share: