Refakat ve hastalık izinlerine dair 18 maddelik düşünce

Mehabet Personel Başkanlığının 2016 yılında yayımladığı refakat ve çor izinlerine dayalı 18 maddelik görüşü yayınlıyoruz.

Azamet Personel Başkanlığının 2016 yılında yayımladığı refakat ve çor izinlerine dayalı 18 maddelik görüşü yayınlıyoruz.

İşte Düşünce yazısında cevabı verilen sorular

1) Refakat cihetiyle cevaz verilmesine esas yapılanma edecek esenlik oturmuş raporunda bulunması gereken ifadelerin neler olduğu, bu ifadelerden bazılarının bulunmasının ehliyetli olup olmadığı, “refakat edilmediği takdirde dirimsel hınç bulunduğu” ifadesinin kategorik kayran almasının mecburi olup olmadığı ile “sonsuz ve mail hizmet gerektirir” ifadesinin yeterli olup olmadığı,
2) Refakat sebebiyle izin verilmesine asıl dokuma edecek afiyet kurulu raporunda refakat süresinin belirtilmesinin zorunlu olup olmadığı, refakat süresinin belirtilmemesi halinde 3 aylık refakat izninin biricik seferde izinli baş tarafından verilip verilmeyeceği,
3) Refakat izninin start tarihinin bittabi belirlenmesi gerektiği,
4) Üç kamer refakat izni kullanan memurun refakat izninin uzatılması için yeni benzeri keyif oturmuş raporunun almasına icap olup olmadığı,

5- Oran memurunun kanuni izinlerini kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki afiyet hizmeti sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması ve görevine başlaması müstelzim 11. dönme görevine başlamayıp memurluk mahalli dışındaki keyif hizmeti sunucularında arama muayenesinin yapılarak gene hastalık raporu alması halinde söz konusu raporun muteber olup olmadığı hususunda

6- Mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında kayran kayran “Memurlara tıpkısı takvim yılı zarfında biricik doktor marifetiyle verilecek raporların toplamı kırk haset geçemez.” hükmünde geçen “tıpkı takvim yılı” ifadesinden 1 Karı-31 Çatlak tarihleri beyninde geçen sürenin mi anlaşılması gerektiği,
7-Memurun yılın sonunu ve izleyen yılın başını havi tek hekim raporu alması yerinde bu anlatım süresinin ne yıla ilişik olacağı

8- 657 az Kanunun 105 inci maddesinde mufassal mütemadi bire bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar üzere 18 ayak tabanı kadar çor izni ile gayrı hastalıklar amacıyla ise 12 taban kadar hastalık izni verildiğini belirterek, memurun hastalığının bunlardan hangisinin kapsamına girdiğinin tespitinin kuşkusuz yapılması gerektiği,
9- Farklı çor tanılarından etraflı devamlı çor izni kullanan memura değişik tıpkısı çor izni süresinin belirlenip belirlenmeyeceği,

10-Çap memurunun görevde bulunması müstelzim günün himmet saatleri zarfında memuriyet mahalli dışındaki afiyet hizmeti sunucularının müstacel servislerinden almış olduğu çor raporunun meri olup olmadığı hususunda;

11-Tek hekim marifetiyle 10 devir çor raporu sunulan ve taharri muayenesi sonucunda göreve başlamadan ikinci nöbet benzeri çor tanısına güvenerek 10 günlük çor raporu daha verilen memurun göreve başlamadan 21. çevrim bire bir doktordan ayrımlı benzeri çor tanısına istinaden tek doktor raporu alıp alamayacağı,
12- Tek doktor vasıtasıyla 10 dolaşma çor raporu sunulan ve arama muayenesi sonucunda göreve başlamadan ikinci defa aynı hastalık tanısına istinaden 10 günlük çor raporu daha sunulan memurun göreve başlamadan 21. gün değişik bir doktordan farklı bir hastalık tanısına güvenerek tek hekim raporu alıp alamayacağı,
13- Bir Tane hekim aracılığıyla 10 dönüş hastalık raporu sunulan ve kontrol muayenesi sonucunda göreve başlamadan ikinci misil tıpkı çor tanısına güvenerek 10 günlük çor raporu henüz sunulan memurun göreve başlamadan 21. dönem ayrımlı tıpkısı doktordan tıpkısı hastalık tanısına güvenerek biricik doktor raporu alıp alamayacağı,
14- Biricik doktor eliyle 10+10 dolaşma olarak sunulan hastalık raporuna istinaden çor izni kullanan memurun yeniden biricik hekim veya afiyet oturmuş raporu alabilmesi için göreve başlama şartının bulunup bulunmadığı,
15-Tek doktor raporunun ardından tek hekim veya afiyet oturmuş raporu, esenlik oturmuş raporunun arkası sıra yegâne doktor yahut afiyet kurulu raporunun alınmasında mevzuata yeraltı aynı hususun bulunup bulunmadığı,

16- Ululuk memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne uygun olup olmadığına ilgilendiren duraksama bulunması cihetiyle memurun hakem hastaneye sevki ve hakem sayrılarevi tarafından raporun fenne marjinal olduğuna karar verilmesi halinde uygulanacak işlem hususunda

17- Oran memurunun bakmakla memur olduğu yahut olmadığı eşi, çocukları, temel ve babasının hastalanması sebebiyle esenlik gurur ve kuruluşlarında bahsi sabık kişilerin etüt edilmesi sırasında bu kişilere refakat fail memura zahir bire bir muamele yapılacağı hususunda

18- Izzet memurunun bakmakla görevli olduğu yahut olmadığı yakınlarının yer dışına refakatli sevki yerinde memura cevaz verilmesine ilgili mevzuat değişikliğinin yapılması hususunda

DPB düşün yazısını yok etmek için tıklayınız.

Share: