Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri geriye dönük nöbet ücretini takanak mı?

Danışyorgan Kararı Sonrası, Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri Geriye Dönük Nöbet Ücretini Takanak Mı?

Danışyorgan Onikinci Dairesi; Ayrı ayrımsız acil laboratuvar/röntgen birimi sıfır sağlık tesislerinde, nöbet görevini ödeme etmekte iken acil servis hastalarına bile bakım Veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten kararını verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2014’te tüm sağlık tesislerine göndermiş olduğu görüş yazısında, röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin himmet saatleri dışında yoğun bakım, müstacel servis, diyaliz ve ameliyathane birimlerine bakım vermeleri halinde bu birimler içmağara öngörülen katsayılardan yararlandırılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu güne büyüklüğünde personele yapılan fazla ve yersiz öağıt tayin edilmesi halinde Amme Zararlarının Tahsiline Ä°lişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği ilgililerden rızaen öğrenim edilmesi gerektiğkayınbirader belirtmişti.

Bu görüş yazısı sonrasında nöbet ücretleri %50 oranında artırımlı ödenen Laboratuvar ve Röntgen Teknisyenleri, bu şevket farkını anlayışsız iade etmişti.

Sendika tarafından bu durumun Anayasanın Sosyal oran, eşitlik ilkesi ile yük yasağına aykırı olduğundan bahisle Görüş Yazı’nın iptali içmağara açıulan sevgili sonuçlandı. Danışbalya Onikinci Dairesi, görüş yazısındaki ilgili maddelerin hukuka uygunluk bulunmadığını belirterek iptal etti.

Bu Durumda; Laboratuvar ve Işın Bilimi Teknisyenleri Geriye Dönük Artırımlı Nöbet Ücretlerini alabilecek mi?

Bir Tane bire bir Röntgen ve Laboratuvarı olan Sağlık Tesislerinde, hem acile hem birlikte polikliniğe bakım verenlerden, hizmet verdiği sürelerde Nöbet Ücretlerinin %50 artırımlı adına ödenmesi, daha önce iade edilen tutarın ve geriye dönük hesaplanan miktarın hesaplanarak ödenmesi gerektiği, ayrıca karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması içmağara Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sağlık tesislerine, Danışemsal Kararına dayanarak bakir bire bir görüş yazısı göndermesi gerektiği düşünülmektedir.

İşte O Danışdenktaş Kararı

Share: