Programcı ve Çözümleyiciler üzere bundan ahir süreç

Programcı ve Çözümleyicilerin THS’ye alınmasında önceki adım tamamlandı.

24 Temmuz 2013 günlü Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, “Programcı ve çözümleyici” unvanları, Maharet Hizmetler Sınıfına alınmıştır. Buu aranjman biricik başına ecir artışı sağlamayacaktır. İşte bundan ahir süreç…

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Yapılan değişiklikle, Yapımcı ve analist unvanlarının, Beceri hizmetler Sınıfında olduğuna değişmeyen verilmiştir. Fark şu şekildedir:

“Yapımcı ve analist unvanlarının 657 sayılı Ihtişam Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Ustalık Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve Milli Terbiye Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Başvekil Yardımcılığının 12/6/2013 tarihli ve 1974 az teklifi konusunda, adı sabık Kanunun 36 ncı maddesinin Eş Hükümler bölümünün (G) bendine bakarak, Hükûmet’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

THS İÇİN 2. DEĞİŞİKLİK GEREKLİ

Herhangi Bir hangi büyüklüğünde Bakanlar Kurulunun bu kararıyla, Yapımcı ve analist unvanlarının THS’üstelik olduğuna değişmeyen mevdu ise da, bu unvanların ayrıca meşgul kol değişikliği denilen aynı işlemle, GİH’ten THS’ye geçirilmesi gerekmektedir. Bunun amacıyla Maliye Bakanlığı, Oran Personel Başkanlığı, bu iki unvandan rastgele birini istihdam eden kamu kurumu temsilcinin kuma tıpkı değişmeyen alması ve bu kararın, Kabine Kararına dönüşmesi gerekmektedir. Dolu grup değişikliğinin kuşkusuz yapılacağını düzenleyen yönetmeliği fethetmek üzere tıklayınız.

BİR RÜTBE

657 çevrilmiş Kanunun 36-A/4’ünde, Maharet Hizmetler Sınıfında muazzez kâh unvanlara benzeri merhale verileceği belirtilmiştir. Programcı ve çözümleyici unvanları, her hangi büyüklüğünde THS kapsamına münfail olsa da, bu maddede ismen geçmediği için 1 aşama almayacaktır. Bunun için ayrıca kanuncu aranjman yapılması gerekmektedir.

HUSUSI HİZMET TAZMİNATI

Göreve eskimemiş başlayan bir “Programcı ve analist unvanların” hususi bakım tazminatı oranı yüzdelik 50 üzerinden hesaplanmaktadır. Programcı ve analist unvanları, Bakanlar Kurulu Kararı ile THS’da değerlendirildiği için (4 ve 2 yıllık öğrenim mezunları) özel hizmet tazminatları çıktı 1-4 basamak arası amacıyla 100, özge derecelerdeki personel için ise yüzdelik 93 üzerinden hesaplanacaktır. Apayrı bir heybet üzerinden hususi bakım tazminatı verilebilmesi için canip ödeme kararnamesinde Kabine Kararıyla farklılık yapılması gerekmektedir. Fakat, hususi bakım tazminatlarını düzenleyen yan ifa kararnamesinde “Kadroları ustalık hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev işleyen” kaydı bulunmaktadır. Kadrolar daha resmi anlamda, THS’dahi değildir. Kırcı kol değişikliği aracılığıyla kadroların değiştirilmesi gerekmektedir.

KATMA ALAMET

Yapımcı ve çözümleyiciler açısından, eski düzenlemede mülhak nişan 1-4 derece amacıyla 2200-800 ortada düzenlenmişti. Eskimemiş düzenlemede THS cetvelinin (c) sırasına bakarak 1-4 rütbe amacıyla 2200-1100 yerine uygulanacaktır. 657’ye yapışık melfuf karine cetvelinin Teknik Hizmetler Bölümünün a yahut b sıralarından mülhak semptom alınabilmesi için kanuni aranjman gerekmektedir.

Share: