Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte mülhak tezahür durumu şüphesiz gerçekleşir?

GİH sınıfına sabık Polislerin emeklilikte melfuf belirti durumu zahir gerçekleşir?

Şuan 2/1 derecede müteharrik 2008 öncesi girişli benzeri polis güçleri memuru olarak D dilimi tabir sonucu yerine tarafıma GİH yahut malülen tekaütlük tercihi hakkı sunuldu bunun sonucunda;

1- GİH sınıfını tercih etmem yerinde bir kaç yıl bilahare emekli olmak istediğim taktirde zahmetli olma hakkım gizli mıdır?

2- 2- GİH sınıfına geçtiğim dahi polis güçleri memurlarının umulur 3600 melfuf işaret alması durumun üstelik tıpkısı şekilde melfuf ses seda artışında faydalanabilir miyim ?

Malullükten ortalık GİH sınıfına sabık 5434 çevrilmiş Kanuna tabi Emniyet Personelinin toplumsal düzenlilik durumu bittabi evet?

Bulundukları görevlerini yapamaz halen mevrut Güvenlik mensupları dershane değişikliği ile GİH sınıfında istihdam edilebilmektedirler ve sakat sakatlık durumlarına bakarak dahi zahmetli olma hakları bulunmaktadır.

2008 yılı Ekim ayından önceki memurluğa başlamış olanlar parçalanmamış hükümleri ile birlikte 5434 basit T.C. Zahmetli Sandığı Kanununa bağımlı olurlar.

1-Kaza zımnında sınıf değişikliği durumu

5434 çevrilmiş Kanunun 44 üncü maddesi mesabesinde, memurların malul olması halinde, malullüklerinin başka aynı görevi yapmaya engel olmamak gibi derslik ve görev değişikliği yapabilecekleri belirlenmiştir.

Bu şekilde sınıf ve fariza değişikliği gerçekleşmiş olanların esasen terslik durumlarına güvenerek mahiye talebinde bulunabilmektedirler. Tek araç, eğer sınıf ve fariza değişikliği sonucunda elan önceki görevinde mecburiyet süresi varsa bu yükümlülükleri tamamlanmadıkça veya sökel durumlarının bakir görevlerine bile bariyer olduğu yönünde yeni benzeri rapor bulunmadıkça malullük dolayısıyla maaş talebinde bulunamıyorlar.

Bu aplikasyon umumi yerine Itimat ve TSK Personeli karşı uygulanmaktadır. Yani Güven Teşkilatı Esenlik Şartları Yönetmeliği yahut Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Asayiş Komutanlığı Afiyet Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre Güven Teşkilatında yahut TSK’üstelik görev yapmalarına engel rahatsızlıkları olanlar bu görevlerinden ayrı Umumi İdare Hizmetleri Sınıfı içerisinde bambaşka görevlere atamaları yapılabilmektedir.

Ayrıksı sınıflarda fariza etme kararı da Kurumlar marifetiyle yapılan murat sonucu afiyet kurulu raporlarının incelenmesi neticesinde Içtimai Asayiş Kurumu Afiyet Oturmuş aracılığıyla verilmektedir.

Serencam kendisine;

1- Derslik değişikliği öncesi görevinizde tıpkı mecburiyet süreniz yoksa, mevcut terslik durumunuza güvenerek malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi,

2Veya derslik değişikliği sonrası kaza durumunuzun kullanılmamış görevinize bile bariyer olduğu yönünde yeni tıpkısı afiyet yerleşmiş raporu düzenlenmesi sonucunda, bu raporunuzun SGK Sağlık Kurulunca incelenip sökel kararı vermesi halinde malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi,

KAPAT X

değerlendirmekteyiz.

GİH sınıfına geçme yerinde emeklilikte ekleme emare durumu

Sınıf değişikliğindeki önce atamanın 1 ila 4 üncü merhale arasında olması gibi ek göstergenin henüz sonradan birlikte yükselmesi yerinde yükseltilen ilişik göstergeden yararlanılması tür olacaktır.

Yani polis güçleri memuru iken 2 nci derecede olmanız, GİH sınıfına geçiş yapıldığında dahi 1-4 arasında bir aşamalı göreve başlanılması durumunda, 1 inci dereceli görevin eklenmiş göstergesinin 3600’e yükselmesi yerinde, GİH’bile iken 1 inci dereceye ulaşılması üzere 3600 katma göstergenin emekliliğinizde uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Mülhak koku konusu ile ilişik, https://www.memurlar.net/olgun/641698/maliye-bakanliginin-katma-gosterge-gorusu-kariyer-uygulamasini-degistirecek.html adresimiz müzakere edilebilir.

Konuyla ilişik sonuç ve önerilerimiz

Malullüğünüz dolayısıyla sınıf değişikliğinde birlikte yükümlülük süresi olmaması kaydıyla kâin hata durumunuza bakarak temas zaman üzere malulen tekaütlük talebinde bulunabileceğinizi, antrparantez bugün amacıyla derecenizin 2. derecede olduğunu belirtmeniz nedeniyle tercihinizin rüçhan namına malül namına emeklilik değil da sınıf değişikliği yapmanız (dershane değişikliğinin 1 ila 4. mertebe beyninde olması önemlidir) ve yeni görevinizde 1 inci dereceye gelip kariyer uygulamasına hak kazandıktan sonra emekliliğin düşünülmesi gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Gene üstelik ayrıca tavsiyemiz, bu konularla ilişkin görev yaptığınız biriminizden da teferruatlı vukuf almanız (GİH sınıfındaki göreve atamanın kaçıncı derecede olacağı, aşama, kademeniz, bakım süreniz vb. kadar konularda) olacaktır.

Share: