Polislerin şkuru hizmet süreleri artırıldı

Güvenlik tayin ve saha değiştirme yönetmeliğinde saha kayran kullanılmamış düzenlemeyle, polislerin şsıska hizmet süreleri artırıldı

Hükûmet, Güven Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Kayran Değiştirme Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Yapılan değişikliği görmek için tıklayınız.

Şsıska hizmet süreleri birer yıl artırıldı

Değişikliğe göre, ikinci bölge kapsamındaki alt bölgelerdeki şark süreleri birer yıl artırıldı. Örneğin B- Alt bölgesine giren yerlerde zorunlu hizmet süresi 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Bu düzenleme, yanin birer yıl artırım, diğleşker madun bölgelerde bile yapıldı.

Ayrıca, eki (1) sayılı cetvelin (781) ila (1000) numaralı sıralarında değişikliğe gidildi.

Tıpkısı diğer düzenlemede şu şekildedir: Diyarbakır, Van ve Tunceli illerinde, özel harekat branşlı personelin görev süresi ekli (1) sayılı cetvelde bu iller için gösterilen sürelere bir yıl arttırma edilerek tayin edilecektir.

Eskimemiş düzenleme kimlere uygulanacak?

Çarkıt hüküm Kullanılmamış hüküm MÜLHAK HUSUS 3-Bu Yönetmelikte belirtilen iklim veya ilçelerin bakım sürelerinin artırılması halinde; eskimemiş bakım süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar içmağara uygulanmaz. gelişigüzel nedenle el içerisinde yahut ikinci bölge içinde yapıulan yer değişikliklerinde, personelin bakım süresinin hesaplanması, bölgede geçmiş göreve başladığı tarihte geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır. “KATMA ÖZELLIK 3- Bu Yönetmelikte tamlanan mülk veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yıpranmamış bakım süreleri, değişikliğmağara yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Fakat ikinci bölgede bulunduğu birimde dangadak aşkın el görevine aylamak isteyenler içmağara yıpranmamış alıatlatmak icazet tarihindeki bakım süresi geçerlidir; seçme nedenle il içerisinde yapıulan saha değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanmasında geçmiş göreve başladığı gün, birimler arasında yapılan saha değişikliklerinde ise bozuk biriminden ilişik kestiği güneş dikkate alınır.”

Yönetmeliğin mülhak 3. maddesinde yapıulan yıpranmamış düzenlemeye göre, bakım sürelerinin artırılması, 17/6/2016 tarihinden önce ikinci bölgeye dahil yerlerde çalışzaman personeli etkilemeyecektir. Ancak, ikinci bölgede bulunduğu birimde ansız çok el görevine beklemek isteyenler içmağara yıpranmamış onay tarihindeki süreler geçerli olacaktır.

Share: