Polis memuru ile itfaiye eri kadrosuna naklen intikal pekâlâ olacak?

Şartları haiz memurin, itfaiye aracı eri ve zabıta memuru kadrosuna geçiş yapabilir.

14 Son Teşrin 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki talimatname ile itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına nasıl geçiş yapılabileceği dahi düzenlendi.

Zabıta memurluğuna geçmek isteyen Ululuk memurları hangi niteliklere taşıyan olmalı?

Başka kamu gelgel ve kuruluşları yahut uray hizmet birimlerinde esas vazifeli kadrosunda çalışanlardan, uray zabıta memurluğuna dökmek isteyenler;

– 35 yaşını aşmamaları,

– Sunma beş altı lise veya dengi okul mezunu olmaları,

– Tartılma ve ölçülme açgözlü karnına, soyunuk ve bulutsuz ayakla kalkışmak kaydıyla erkeklerde arz beş altı 1.67 metre, kadınlarda yer bir iki 1.60 metre boyunda oluşmak ve sorumluluk 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu beyninde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

– Belediyenin yapacağı bağlanmış veya aday sınavda muvaffakiyetli olması,

gerekmektedir.

İtfaiye eri kadrosuna terhis etmek talip Büyüklük memurları hangi niteliklere taşıyan olmalı?

Diğer kamu çekicilik ve kuruluşları yahut şehremaneti bakım birimlerinde temel memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine görevlendirmek isteyenler;

– 30 yaşını aşmamaları,

– Yer beş altı lise veya dengi meslek mezunu olmaları,

– Tartılma ve ölçülme açgözlü karnına, soyunuk ve küşade ayakla kalkmak kaydıyla erkeklerde arz birkaç 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda doğmak ve dal 1 metreden aşkın olan kısmı ile kilosu ortada (+,-) 10 kilogramdan aşkın fark olmaması,

– Afiyet açısından sadık mekan, yurt alan ve üstünlük üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının emek şartlarına uygun olmaları,

KAPAT X

– İtfaiye teşkilatının ihtiyacına bakarak belirlenen, 13/10/1983 günlü ve 2918 sınırlanmış Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince sunulan güdücü belgesine topluluk olmaları,

– Belediyenin yapacağı yazılmış veya sözlü sınavda muvaffakiyetli olması,

gerekmektedir.

Ululuk memurlarının, zabıta memuru yahut itfaiye aracı eri kadrosuna başvurularda KPSS şartı aranmayacaktır.

Share: