Polis memuru için, açıktaki süreler, mecburi şarkta sayılır mı?

Açığa alıserpmek polis memurunun, açıkta geçbildirme süreleri, zorunlu şarık süresinden sayılır mı?

Açığa alıyemek polis güçleri memurunun, açıkta geçen süreleri, zorunlu şzayıf süresinden sayılır mı?

SORU: Görevden uzakta geçirilen süreler zorunlu şarkta sayılır mı?

Açığa alısavuşmak ve gabi görevine iade edilen polis güçleri memurlarının şsıska görevinde iken geçsunma süreleri ile alakalı yerine, hiçayrımsız yerde ibare bulunmadığı halde EGM, geçen süreyi şzayıf görevindin saymıyor.

CEVAP :

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Kayran Değiştirme Yönetmeliğinin 42. ve 43. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

“Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler”

Özellik 42Yıllık izinler, vesile izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve tatil süreleri, o bölgedeki bakım süresinden sayılır.

Bir Numara bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede mevcut mülk güvenlik müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz adına en beş altı üç kamer süreyle geçici görevle çalışarak çalışdakika personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılır. “

“Ä°kinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler”

Husus 43- Aşağıda tamlanan hallere ilgilendiren süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz. a) Mikro içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme üzere nedenlerin birine yahut birkaçına bağlı yerine toplamı 4 aydan çok olan ve diğer bölgede geçarz süreler,

b) Mikro dışında; kurs ve öğrenim, garaz esirgeme, barış gücü üzere görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,

c) Görevden uzaklaştırıulan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşdakika süreleri,

d) 657 sayılı Mehabet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin kabul etmek kanalıyla geçirilen süreler.

e) Sağlık cihetiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı işlemez olmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşdakika süreler,”

KAPAT X

657 sayılı Kerem Memurları Kanununun 137. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Görevden uzaklaştırma:”

Bap 137Görevden uzaklaştırma, Devlet amme hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Izzet memurları hakkında alıziyan etmek ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın seçkin safhasında birlikte alınabilir

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Güven Hizmetleri Sınıfı Mensupları Nasıp ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinde görevden uzaklaştırmalarda 3 ayı aşdakika sürelerin ikinci bölgedeki bakım süresinden sayılmayacağı açık ayrımsız şekilde düzenlenmiştir.

OHAL dönemindeki görevden uzaklaştırmalar içmağara ayrıca bir düzenleme yapılması daha sağlıklı olabilir fakat bulunan mevzuat hükümlerine göre görevden uzaklaştırmada üç ayı aşan sürelerin ikinci bölge hizmetinden sayılması mümkün değildir.

OHAL döneminde olmayan, ukubet soruşturması dolayısıyla görevden uzaklaştırılan emniyet memurları dahi memuriyete engel ayrımsız ceza almadıklarında göreve dönebilmektedir. Eğçeri ortada bir mağduriyet var ise aynı şekilde söz konusu güven memurlarının bile mağdur olduğu söylenebilir. Ä°kinci bölge hizmeti mahiyeti itibariyle fiili çalışmayı mucip ayrımsız bakım olarak düzenlenmiştir.

Share: