Polis memuru alımında ‘Veya’ ifadesi ile hukukçu şartı sorunu

Sakarya Karasu Şehremaneti Başkanlığının Polis Memuru alımında iki budaklı kapı bulunuyor.

Sakarya Glokom Şehremaneti Başkanlığı marifetiyle 29 Haziran 2021 günlü Resmi Gazete’dahi 6 (altı) skor Zabıta Memuru ahzetmek amacıyla kadro ilanı yayımlanmıştır.

Takım ilanlarını incelediğimizde, 4 (dört) nüsha kol ile ilgilendiren Belediye Başkanlığına bir pespaye ikaz, ayrımsız da önerimiz bulunmaktadır.

1- Polis Memuru alımının birisinde, “Üniversitelerin Panel Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarının herhangi birinden yayımlanmak, sunu beş altı B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak” şartı aranmıştır. Belediye rastgele hangi büyüklüğünde burada Açık Oturum Bilgileri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Ulum Fakültelerini kastetmiş olsa da, “VEYA” ifadesini kullanmadığı için car metninde teknik bire bir sorumluluk olduğu görülmektedir. amma velakin, ülkemizde Açıköğretim Fakültesi, Beşeri ve Toplumsal Ulum Fakültesi, İktisadi İdari ve Içtimai Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İnsan ve Cemiyet Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Açık Oturum Bilgiler Fakültesi, Dümen Bilimleri Fakültesi kabil eşdeğer yahut eş programların çıkışlı verildiği akademik birimlerde bulunmaktadır. İlana daha aşkın adayın başvurusuna imkan vermek hesabına fakültelerin genişletilmesi yararlı olacaktır.

2- İkinci yerine gayrı Polis Işyar alımında ise, “Üniversitelerin Hususiyet Fakültesi lisans programından mezun olmak, arz birkaç B sınıfı sürücü belgesine iyesi olmak” şartı aranmıştır. Zabıta Memurlarının fariza alanlarına bakıldığında, Ülfet bilgisinin kayıt olduğu münhal olmakla birlikte, bunun lisans düzeyinde ayrımsız mezuna yaptırılması dayanabilen akla ve mantığa yatan bir uzanım kabilinden görünmemektedir. Eğer, belediyenin hususiyet mezunu ihtiyacı var ise bununla ilişik ekip planlamasını bu yöntemden bağımsız milletvekili yapması henüz akıllıca olacaktır diyerek düşünüyoruz.

Bu kapsamda, başvuru süreci 26 Orak Ayı 2021 günü başlayacak olan kadroların hususi şartlarının açıklamalarımız çerçevesinde gözden geçirilmesinin hava ve adaylar gözetiminde yararlı olacağını düşünüyoruz.

Share: