Polis Güçleri olan kişi için, nakil yasağı neleri kapsıyor?

Polis Güçleri eğitim merkezlerinde eğitim görerek mezun olan ve polis güçleri olarak atananlar, başka kurumlara işyar yerine geçebilir mi?

Soru: Bir buçuk yıllık polis güçleri memuru KPSS ile başka aynı kuruma atanabilir mi? KPSS ile atanabilirse ne pozisyonlara atanabilir?

Yanıt:

3201 sayılı Kanunun Katma 24 üncü maddesi şu şekildedir:

“…Polis Güçleri patika eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Inanma Umumi Müdürlüğü kadrolarına namzet polis memuru adına atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil aracılığıyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayıulan, meslekten yahut memuriyetten çıkompozit cezası düzlük ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin noksan mütezayit kısmı ile orantılı miktarı tazminat namına ögelmek zorundadırlar…”

Akıbet fıkrada meydan kayran “nakil” kavramı, 657’e bağımlı görevli kadrolarına atanmayı kast etmektedir.

Yani, POMEM marifetiyle polis memuru olan ayrımsız Ululuk memuru, elan sonra başka benzeri amme kurumunun 657’e tabi görevli kadrosuna naklen atanamaz.

Bu kısıtlama, sınavla atanılacak bire bir görev olsun yahut olmasın, Itimat açısından fark etmemektedir. Büyüklük Personel Başkanlığı seçkin hangi büyüklüğünde, sınavla atanılan aynı görev içmağara muvafakat verilebileceğkayınbirader belirtmiş olsa üstelik, Güvenlik Genel Müdürlüğü, muvafakat vermemektedir.

Diğleşker taraftan bu kısıtlama, sözleşmeli pozisyonlara, işçi kadrolarına veya akademik personel kadrolarına geçişi kapsamamaktadır. Zira yukarıüstelik bile rapor ettiğimiz üzere, nakil kısıtlaması sadece “memurluktan başka memurluğa” atanmayla ilişkindir. Sözleşmeli görevler ile, işçi statüsü veya akademik personel statüsü memurluk değildir. Bunların değme birinin tabi olduğu ayrı bir yasa yahut Hükûmet kararı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, POMEM ile polis güçleri memuru olan tıpkı kişi, tazminatını ögeçmek koşuluyla sınavla atanmaya türe kazandığı sözleşmeli, işçi yahut akademik personel pozisyonlarına istifa ederek geçiş yapabilir.

Share: