Polis Güçleri memurunun, 6 yıl aktarım olamamasında eskimemiş karar

Danıştay 2. Dairesi, polisin altı sene süresince nakil olamamasına dair karara yapılan değişmeyen tashih istemini dahi reddetti.

POMEM sonrasında polis memurluğuna atanan bire bir aday, 2014 yılında öğretmenliğe atanmaya türe kazanması sonrasında, öğretmenliğe saklamak istemiş fakat bu talebi Itimat marifetiyle kabul edilmemişti.

Itimat, 3201 sınırlanmış Kanunun ek 24. maddesinde yer alan şu hükme dayanarak muvafakat vermemiştir:

“Polis iz eğitim bilimi merkezlerinde eğitimlerini sükse ile tamamlayanlar, Itimat Genel Müdürlüğü kadrolarına namzet polis güçleri memuru kendisine atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren şeş sene süreyle bambaşka kurumlara aktarım vasıtasıyla atanamazlar.”

Muvafakat alamayan polis güçleri memuru ülkü açmış ve hile mahkemesi, Inanma Genel Müdürlüğü lehinde değişmeyen vermiştir.

Polis Güçleri memuru, bu posta davayı temyiz etmiştir. Danıştay 16. Dairesi yaptığı incelemede bahis konusu hükümde düz alan naklen geçiş yapılamayacağı şeklindeki düzenlemenin “sınava tabi tutulmaksızın” yapılacak naklen atamaları içermesi gerektiğine, sınava dayalı naklen geçişleri ise kapsamaması gerektiğine değişmeyen vermiştir.

Güven Umumi Müdürlüğü, Danıştay 16. Dairesinin bu kararı amacıyla karar tashih talebinde bulunmuştur. Karar düzeltmeyi inceleyen Danıştay 2. Dairesi, Itimat’in talebini aynı misil henüz redderek, polis memurunun sınava dair intikal yapabileceği yönünde karar vermiştir.

Kazandığınız duruşma kararlarınızı bizlere şu adreslerden iletebilirsiniz:

– 0532 540 0 590 nolu whatsapp hattı
memurlar@gmail.com adresi
http://memurlar.net/marifet/gonder adresindeki Bilgi Gönder servisi

Share: