Polis Güçleri memuru incizap edip sözleşmeli atanabilir mi?

Polis Güçleri memurunun, 4/B sözleşmeli personel namına atanmaya adalet kazanması ve tazminat yükümlülüğünü göze alması halinde, polis memurluğundan incizap ederek sözleşmeli personel olarak atanmasına engel tıpkısı kapsam bulunmamaktadır Istifham

Merhabalar ego polis memuruyum. Okuduğum bölümün ataması geldi. … Polislikten ricat edip kişi okuduğum bölüme akıllıca ayrımsız sözleşmeli pozisyona geçiş yapabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun 94. maddesine göre Azamet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı kendisine müracaat söylemek vasıtasıyla memurluktan çekilme isteğinde bulunabilmekte, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin ayrılma edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılmaktadır.

Aynı Kanunun 97. maddesinde ise usulüne makul olarak çekilen memurun altı kamer, çekilmiş sayılanların ise tıpkısı yıl süresince baştan vazifeli olmaları engellenmiştir. 97. bap hükmünde belirlenen süreler baştan Devlet memurluğuna atanma halinde söz konusu olup 4/B sözleşmeli personel adına atanacaklar bekleme sürelerine bağımlı olmaksızın istifayı müteakip atanabilmektedir.

Diğçeri taraftan, 3201 sayılı Güven Teşkilatı Kanununun mülhak 24. maddesinin beşinci fıkrasında “Polis Güçleri meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Güven Umumi Müdürlüğü kadrolarına aday polis güçleri memuru kendisine atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil tarafından atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayıulan, meslekten veya memuriyetten çıkompozit cezası düzlük ve birincil memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin mütezayit rastgele yılı içmağara, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat adına ögitmek zorundadırlar.” denilmektedir.

Yukarı saha verilen hüküm cezai şüst düzenleyen tıpkısı hüküm olup, öğrenim süresince yapıulan masrafların, altı yıldan nakıs mütezayit yıl sayısı ile çarpılması sonucu mevcut tutarda ödence yükümlülüğü doğurmaktadır.

Sonuç kendisine 4/B sözleşmeli personel yerine atanmaya doğruluk kazanmanız ve tazminat yükümlülüğünü göze almanız halinde polis memurluğundan incizap ederek sözleşmeli personel kendisine atanmaya bariyer tıpkı durum bulunmamaktadır.

Share: