Polis Güçleri memuru iken gelgel değiştiren, yükseltilen polis ek göstergesini alabilir mi?

Bütçe ve Finansal Arama Umumi Müdürlüğü daha ilk polis memurluğu yaparken bambaşka kuruma geçirilenlerin, yükseltilen polis memuru mülhak göstergesini alabilmenin şartlarını açıkladı

Bütçe ve Mali Arama Umumi Müdürlüğü, emniyetten ayrılan polislerin yükseltilen polis güçleri ilişik göstergelerini alıp alamayacağına ait yerine kebir tıpkısı kuruntu verdi.

BUMKO, konuyu iki açıdan değerlendirdi.

1- Aylık yönünden: Emniyetten ayrılan ve başka tıpkısı kuruma sabık memurun, yükseltilen polis güçleri memuru ilişik göstergesi olan 3000 ek göstergeden yararlanabilmesi için, atandığı tarihte kurumların 1, 2 , 3 ve 4. mertebe kadrolarına atanmış olması gerekmektedir.

2- Tekaütlük yönünden: Tekaütlük yönünden, yükseltilen polis memuru mülhak göstergesinden yararlanabilmek üzere henüz evvel polislikte sunma bir iki 6 kamer çalışılması gerekmektedir. 27/4/2005 tarihinden önceki atamalarda ise 5335 dar Kanunla 5434’e eklenen geçici 220. bap gereğince 6 ay şartı aranmamaktadır. Ancak gelişigüzel iki durumda üstelik ödenti farklarının kişinin kendisi yatırması gerekmektedir.

BÜMKO, kariyer mesleklerde mülhak nişan görüşünü bölümsel yerine değiştirdi

İŞTE BÜMKO GÖRÜŞÜ

Share: