Polis Güçleri memurlarını havi çul genelgesinin bütün metni

Emniyet Umumi Müdürlüğü, kisve hususlarını düzenleyen bire bir Genelge yayımladı

İşte 27/9/2017 tarihi itibariyle tüm yer Valiliklerine gönderilen ve polis güçleri memurlarını kapsayan Genelge

Ihtişam memurlarının resmi sıfatlarının gerektirdiği değer ve güvene layık olduklarını bakım içi ve dışındaki davranışlarıyla ifşa etmek, kanun, nizamname ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymak ve amirleri tarafından sunulan görevleri hesabına getirmekle yükümlüdürler.

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasından mesul olan polislik mesleğinin temelini sıkı anlayışı oluşturmaktadır. Bu disiplin anlayışının mefret tıpkı göstergesi bile; resim, giyim, tavır ve hareket disiplininden oluşan dış dekor disiplinidir. Güven Teşkilatı mensupları, resmi evet da sivil kıyafetleri olup olmadıklarına bakılmaksızın, fariza yaparken şahsı yerine değil çalım namına akım ettikleri bilinciyle, hem meslektaşlarına hem dahi topluma cebin dış dekor disiplini açısından denk olmalıdır.

Itimat Hizmetleri Sınıfı Mensupları Elbise Yönetmeliğinde teşkilat personelinin gösterici kıyafetlerine ilgilendiren usul ve esasların aranje olmasına karşın; sonuç dönemde gerek resmi gerekse sivil kıyafetli namına görev fail personelin bu kapsamda lokalize olan usul ve esaslara uymaz akıntı ettikleri gözlemlendiğinden, aşağıda maddeler halinde belirtilen hususların vurgulanmasına gerekseme duyulmuştur.

1. Üniformalı adına fariza özne personelimiz vasıtasıyla:

a. Üniforma daima ütülü, çizme, bot yahut ayakkabılar ise bozulmamış ve boyalı olacaktır.

b. Yönetmelikte tamlanan teçhizat ve işaretler dışında; üniforma ile birlikte seçme makule kolye, künye, bilezik, hırızma, madalyon ve rozet, mübalağalı yüzük oyunu vb. takılmayacaktır.

c. Branş ve basamak işaretleri tüketmek vasıtasıyla resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılmayacak ve resmi kıyafetlerle gelişigüzel sivil çıkarmak giyilmeyecektir.

d. Tören veya bayramlaşma kabil programlara katılımlarda, Yönetmelikte belirtilen format ve renkteki tören elbiseleri giyilecek, bozulmamış ve ütülü olmasına dikkat gösterilecektir.

e. Sekmen cebinde bombe yahut incitici görüntü oluşturacak şekilde eşyalar taşınmayacak, karışık yakalı veya makul sıfır renkte derece giyilmeyecektir.

f. Ceket düğmeleri baştan sona iliklenmiş, mont ve parkanın fermuarı bağlı bulunacak, bulaşık veya rengi hazandide şapka ve rütbeler kullanılmayacaktır.

g. Üniforma, şapka, pabuç, bot, kol/rütbe işaretleri ve sair teçhizat Yönetmelikte tamlanan yapılış, asıl ve şekillere akıllıca olacaktır. Üst ölçüleri standarttın dışında (kısa/mufassal/yetersiz/degaje) olan resmî elbise giyilmeyecektir.

h. Görev binası ve müştemilatı ile kampüsü/bahçesi dışında şapka/kep/çizik özgür suretle giyilecektir.

i. Seçkin tür sakal ve bıyık bırakılmayacaktır. Saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta, favoriler kulak deliği hizasında ve yere paralel olacaktır. Ayrıca; saç bakımına dikkat gösterilecek, taranmamış, çepel/semiz saçla veya abartılı modeldeki saçla görev ödeme edilmeyecek ve keski uzatılmayacaktır.

KAPAT X

j. Eş personel makyaj ve saç modellerinde abartıya (müfrit ince/kısa, ayrı ayrı forma/uzanım vb.) kaçmayacak ve saçları müteferrik olmayacaktır. Mufassal saç bırakanlar saçlarını toplayacak, gelişmemiş saç bırakanların ise saç uzunlukları çiğin hizasını geçmeyecektir.

k. Bayanların şapka, kep veya örgü ezik altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları resmî elbise rengindeki desensiz giyim kuşam dünya, üniformanın içerisine haricen görülebilecek şekilde sivil kazak, delme ve bire bir kıyafetler giyilmeyecektir. Ayvaz personel yağız, bayan personel ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyecektir. Fakat, kışlık libas ile görev yapılan dönemlerde hatun personel pantolon veya eteklik altında topu topu siyah gözükecek şekilde yağız çorap da giyebilecektir.

2. Sivil adına fariza fail personelimiz yoluyla:

a. Seçkin nev sakal ve bıyık ile tafsilatlı saç bırakılmayacaktır. Ancak görevin özelliğine göre belirli konularda görev yapan personele en üst ünite amiri vasıtasıyla saç, sakal ve bıyık amacıyla aşırıya kaçmayacak şekilde yazılmış izin verilebilecektir.

b. Karı personel mübalağalı makyaj ve saç modelleri kullanmayacak, tırnakları mesleksel ciddiyete makul olacaktır.

c. Personelin saçları perakende, bakılmamış veya dikkat çekecek model ve renkte olmayacaktır.

d. Polis yeleği ile fariza fail bayan personelin yüzlerini kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları desensiz giyim kuşam, Inanma Hizmetleri Sınıfı Mensupları Esvap Yönetmeliğinde belirtilen eşkal, bizim ve renkte olacaktır.

e. Mesleksel ciddiyete ihtilaf yapılanma edecek şekilde; askılı, kolsuz, daraç yahut ötede ilgi calip eşkâl, ilim ve tipteki kıyafetler giymeyecektir.

Lazım resmi gerekse sivil kıyafetle görev ifa eden personelimi; Yönetmelikte ve yukarıda sayısal hususlar çerçevesinde Itimat Teşkilatına reva bire bir tarzda hareket etmeli, mevzuata uygun adına giyilen suret ve kıyafetin öncelikle personelin kendisine, mensubu olduğu kuruma ve topluma olan saygısının aynı ifadesi olduğu bilinciyle aut görünüşüne zaruri özeni göstermelidir.

Bu itibarla; konunun cümle personele deklerasyon edilerek mürettep amirlerce sürekli adına denetleme ve kontrollerin yapılması, makul aralıklarla bu kapsamda brifing eğitimleri verilmesi, uyarılara karşın mevzuata hilaf davrandığı tespit edilecek personel için ise ayrıcasız adına zaruri sıkı işlemlerinin yapılması, aksi hâlde konudan mürettep amirlerin mesul tutulacağının bilinmesi hususlarında;

Gereğini önemle kâm ederim.

Süleyman SOYLU

Icra Vekili

Share: