Polis amirleri, geçici 26’nın kaldırılmasını istiyor

Aşağıdaki içerik, Memurlar.net’in Güven Hizmetleri Sınıfında yazışan üyelerinin talebidir.

Kamuoyunda İç Güvenlik Tashih paketi kendisine aşina; Bakanlar kurulunca hazırlanan Polis Uhde Mezuniyet Kanunu ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dayalı Kanun Tasarısı ile Itimat Teşkilatı Kanunu 55 maddesi değiştirilmektedir.

Yapıulan değişiklikle Polis Amirleri arasında bulunan rütbe terfi ve rütbe bekleme sürelerinde farklılık mucit A-B sınıfı Polis Amiri ayrımı kaldırılmakta Polis Amirlerinin ayrıntılı vadede patika içerisinden yani polis güçleri memurları arasından seçilmesi planlanmaktadır.

Fakat aynı tasarıevet eklenen Geçici 26 Yön ile B sınıfı polis güçleri amirlerine hak ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde haksızlık yapılmaktadır.

Şöyle ki; kullanılmamış düzenleme ile A-B sınıfı polis amiri ayrımının kaldırılmasına rağmen Geçici 26 Bap ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce polis memurluğundan tefeyyüz eden polis amirleri için B sınıfı ayrımı devam etmektedir. Bu yasa yürürlüğe girdikten sonraları polis güçleri memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine terfi edecekler Saha Komiseri Yardımcılığı rütbesinde 4 sene bekleme süresi böylece Saha Komiseri rütbesine ilerleme edebilirken, elan önce atananlar 6 sene bekleme süresine bağımlı kalmaya bitmeme edecek ve Başkomiser rütbesinden Güven Amirliği rütbesine ilerleme için o yıl itibariyle A grubu Başkomiser rütbesinden Itimat Amiri rütbesine ilerleme edenlerin %10 u geçmemek kaydıyla Güven Amirliği rütbesine tefeyyüz edebilecek.

Meğerse bu tasarı yasalaştıktan bilahare memuriyetten atanan polis güçleri amirleri için böyle bir sınırlama bulunmamakta ve polis güçleri amirleri arasında A-B sınıfı şeklinde bire bir ayrıma gidilmemektedir.

Ayrıca yapıulan bu düzenleme ile on sene sonradan Başsaha komiseri rütbesinde en beş altı 7 bin civarında B sınıfı polis güçleri amiri bulunacak; yeni düzenleme ile Başkomiser rütbesine on binde 291 (yaklaşık 7500) ekip sınırlaması getirildiği içmağara B sınıfı Polis Amirleri Başkomiser rütbesinde zor oluncaya kadar diğer Komiserlerin Başkomiser rütbesine terakki etmesini bile imkansız ayla getirecektir.

Sonuç namına B sınıfı polis güçleri amirleri, Geçici Yön 26’da bulunan A-B sınıfı polis amiri ayrımının kaldırılmasını ve rütbe bekleme sürelerinin A grubu ile aynı olacak şekilde düzenlenmesini ve yapıulan haksızlığın giderilmesini murat ediyor.

Share: