Pekâlâ, asistan olunur?

Üniversiteden çıkışlı olan ve araştırma görevlisi görünmek talip benzeri aday hangi süreçleri takip kıymet.

İKİ ASIL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VAR

ÖYP ile araştırma görevlisi alımı ve alışılagelen araştırma görevlisi alımı kalkmak üzere iki tür araştırma görevlisi alımı bulunmaktadır.
ÖYP ile araştırma görevlisi alımı Akademisyen Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ında yer düzlük hükümlere bakarak yürütülmektedir. Tıklayınız.
Normal araştırma görevlisi alımı ise Öğretim Üyesi Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Naklen yahut Alarga Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Methal Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Yönetmelik hükümlerine bakarak yürütülmektedir. Tıklayınız.

ALIŞILAGELEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI

Adayların önce ALES’e girmesi gerekmektedir. ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç sene süreyle geçerlidir. ALES’ten sunu az 70 ve YDS’den en beş altı 50 alanlar, car edilecek kadrolara başvurulabilir.
Ayrıca başvuracak adayların, ilana önce başvuru tarihi bakımından otuz ilkokul yaşını doldurmamış olması gerekir.
1- Ön yorum:İlan edilen ekip sayısının 10 katına büyüklüğünde namzet, ALES puanının %60’ı (merkezi sınavdan muaf olan adayların serencam iki yıla ilişkin ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 kendisine akseptans edilir) ve yabancı açar puanının %40’ı temel alınarak zar edilir. Meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’i ve lisans ikmal notunun %30’u dikkate alarak belirleme yapılır.
2- Giriş sınavı: İlan edilen alanla ilişik bilgi düzeyini ölçecek şekilde bağlanmış yerine yapılır. Ancak ecnebi şalter okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleksel ifade ve bilgi becerisi ile ifade yeteneğini ölçecek şekilde hemen aday imtihan yapılır.
3- Serencam yorum: ALES notunun %30’u (merkezi sınavdan affedilmiş tutulacak adayların değerlendirilmesinde; sonuç üç yıla ilgili merkezi imtihan notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 namına kabul edilir), lisans tekmil notunun %30’u, ecnebi araç puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u anne alınarak nhai kıymetlendirme yapılır. Patika yüksekokullarında ise ALES notunun %35’i (merkezi sınavdan affedilmiş tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ilgilendiren merkezi imtihan notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 kendisine kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’u ve methal sınavı notunun %35’i hesaplanarak, car edilen kadro sayısı büyüklüğünde adayı başarı sırasına göre belirlenir. Kıymetlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda rate sayılır.

Merkezi sınavın (ALES) aranmayacağı hâller:
Doktorasını tamamlamış olanlar,
29/6/2009 günlü ve 2009/15153 çevrilmiş Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eksperlik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine bakarak uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,
iz yüksekokullarının Yükseköğretim Oturmuş eliyle belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak tedrisat görevlileri,
yükseköğretim kurumlarında bu kol unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan tedrisat elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya apayrı yükseköğretim kurumlarında talim elemanı kadrolarına başvurularında,
merkezi imtihan şartı aranmamaktadır.

YDS şartının aranmayacağı durum:
Çığır yüksekokullarına ecnebi vasıta okutmanı alımı dünya araştırma görevlisi karışma başka talim elemanı kadrolarına başvurularında yabancı kurgu şartı aranmamaktadır.

araştırma görevlisi ilanları YÖK’ün sitesiyle eşzamanlı olarak ilan.memurlar.net adresinde yayımlanmakta ve şartları markajcı adayları, ilandaki metne göre el eliyle ve genel ağ üzerinden müracaat yapmakta ve yukarıdaki kıymetlendirme sıralamasına bakarak araştırma görevlisi kadrolarına alınmaktadır.

ÖYP İLE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI

ÖYP ile asistan alımı YÖK tarafında yürütülmektedir. İlanlar ve başvurular YÖK’ün internet sitesi üzerindne merkezi olarak alınmakta ve merkezi kendisine sonuçlandırılmaktadır.

ÖYP ile araştırma görevlisi olamk isteyenlerin birlikte, ALES’e girmesi gerekmektedir.

ÖYP ile araştırma görevlisi alımına ana ÖYP puanı şu şekilde hesaplanmaktadır:
1- ÖYP puanının hesaplanmasında lisans sıcaklıkölçer ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Terbiye Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa yabancı vesile sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. YÖK isterse bu dağılımı değiştirebilmektedir.
2- Düz Sınav Puanı ile ÖYP asistan kadrolarına başvuracak adaylarda ise; ÖYP puanının hesaplanmasında lisans kademe ortalamasının % 20’si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25’i, Düz Sınav Puanının % 40’ı ve varsa Yabancı Vesile Sınavı Puanının % 15’i dikkate alınır. Kayran sınavı, aday adına yapılmaktadır. Aday imtihan, car edilen kadroların 4 ceberut büyüklüğünde adaya uygulanmaktadır. YÖK, 26 Haziran’da yaptığı açıklamada şuan için gelişigüzel alanda değil yemeden içmeden Asıl Tababet Bilimleri ve Asıl İslam Bilimlerinde düz sınavı yapılmasını kararlaştırmıştır. Tıklayınız.

Atamalar; yabancı açacak puanı 50’nin altında olanlar amacıyla genişlik haddinden fazla benzeri sene, yabancı anahtar puanı 50-65 (65 aut) puan arasında olanlar üzere ise sunma haddinden fazla iki yıl süreyle yapılmaktadır.

ÖYP kapsamında;
araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya türe kazandığı halde göreve başlamayanlar,
göreve başladıktan sonraları ricat edenler ile
kendilerine avantaj çıkarmak amacıyla hatalı beyanda bulunduğu amacıyla ataması yapılmayanların,
baştan ÖYP asistan kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları iki sene süreyle % 20 oranında düşürülür.

Share: