Özeldeki hizmetlerin, kazanılmış hak aylığında değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken kapı

657 çevrilmiş Kanunun 36. maddesine göre, maharet ve keyif hizmetleri sınıfında çalışıp bile özeldeki hizmetlerinin sayılması isteyenlerin bu bakım sürelerinin meslekle ilişik olması gerekmektedir.

657 mahdut Kanununda, memuriyet öncesi hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinde, bakım sınıfları bazında ayrımlı hükümler meydan almıştır.

Söz Gelişi GİH’te müteharrik memurlar amacıyla, memuriyet öncesindeki sürelerin müktesep türe aylığında değerlendirilmesi olanaklı değildir.

Ancak, teknik ve afiyet hizmetleri hizmetlerinde, memuriyet öncesindeki sürelerin kazanılmış adalet aylığında değerlendirilmesi mümkündür. 657’nin ilişkin hükümler şu şekildedir:

“C) 1Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden geçmiş ev ortamında veya sınırlı dışında mesleklerini serbest kendisine veya resmi yahut hususi müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonraları bu işlerde fiilen baştan memuriyete almak isteyenlerin ustalık hizmetlerde sabık süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda güzeşte sürenin hacısı hocası ve kavrayışsız artan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette esbak sayılarak bu süreler seçkin yılı ayrımsız kademe ilerlemesi ve temas üç sene için aynı basamak yükselmesi isabet etmek suretiyle değerlendirilir.
2Sağlık hizmetleri ve apotr esenlik hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden geçmiş elverişsiz içre yahut mikro dışında mesleklerini erkin kendisine veya resmi yahut özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonraları bu işlerde fiilen yeniden memurluğa yutmak isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda sabık süreleri ile 196 ncı maddede tamlanan şekilde belirleme edilecek mahrumiyet bölgelerinde sunma birkaç 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tümü ve kalın kafalı mütezayit sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta önceki sayılarak bu sürelerin temas yılı amacıyla benzeri derece ilerlemesi ve seçme üç yılı için benzeri merhale yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

Yukarıda vadi alan 657 çevrilmiş Kanunun 36. maddesindeki hükümler, kategorik tıpkı şekilde, memurluk öncesindeki hizmetlerin kazanılmış türe aylığında değerlendirilebilmesi için, meslekle ilgili olmasını öngörmüştür. Bu nedenle, memurluk öncesindeki hizmetlerinin sayılmasını talip THS ve SYHS personelinin, özeldeki bu hizmetlerinin hangi statüde geçtiğini ispatlaması gerekmektedir.

bir örnek verecek olursak, aynı veterinerin, memuriyet öncesinde, bire bir şirketteki bakım sürelerinin müktesep hak aylığında değerlendirilebilmesi amacıyla bu hizmetlerin ne statüde geçtiğinin belgeye dair adına kuruma sunulması gerekmektedir. Şayet, özeldeki hizmet meslekle ilişik değilse, müktesep türe aylığında sayılmamalıdır.

Share: