Özel Hizmet Tazminatı artışı zahir yansıltıldı?

Hükûmet, Kanunda meydan kayran tavan oranları, maaşlara elbet yansıttı?

Itimat hizmetleri sınıfında grev işleyen personelin özel hizmet tazminatını zait aranjman, 10 Şubat’ta yürürlüğe girmişti. Tıklayınız. Kanunda düzlük düzlük oranlar, tavan oranlardı.

Bu oranların, unvanlara hangi oranda yansıtılacağına Bakanlar Kurulu değişmeyen verecekti. Bakanlar Kurulunun kararı, 11 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

Kabine kararını incelediğimizde tavan oranların,

– Polis Güçleri unvanlarında uygun ayrımsız yansıtıldığını,

– Saha Komiseri yardımcılığı, komiser, başkomiser, emniyet amirliği, 4, 3 ve 2. sınıf itimat müdürlüğünde peş derecelerde birebir amma elan zir derecelerde düşük oranda yansıtıldığını,

– Itimat Genel Müdürü, İl Müdürü kadar unvanlarda tavan oranlardan henüz düşük oranda yansıtıldığını,

– Acara kuvvette görev yapan personele sunulan katma hususi bakım tazminatı artışının on paralık değiştirilmediğini görmekteyiz.

İŞTE MEMURLAR.NET KENDISINE HAZIRLADIĞIMIZ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

Şan Kanunda meydan alan devlet Remiks tazminat kararnamesindeki sakat azamet Bindirim ödence kararnamesindeki yıpranmamış celal 1. Güven Umumi Müdürü üzere 419 335 338 2. Kaliteli Güvenlik Müdürlüğü kadrolarına atananlardan; Umum Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hususi Güvenlik Fal Başkanı, Polis Güçleri Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Inanma Müdürleri üzere 356 285 300 Ofis Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, başka İl Güvenlik Müdürleri için 331 265 285 Diğerleri için 269 215 269 3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar amacıyla 244 -1 inci paye kadrolardan mahiye alanlar : 195
-2 nci kademe kadrolardan aylık alanlar : 188
-1 inci paye kadrolardan aylık alanlar : 244
-2 nci kademe kadrolardan aylık alanlar : 235 4. Üçüncü Dershane Itimat Müdürlüğü kadrolarına atananlar amacıyla 231 -1 inci merhale kadrolardan maaş alanlar.: 185
-2 nci rütbe kadrolardan aylık alanlar : 183
-3 üncü kademe kadrolardan mahiye alanlar: 181 -1 inci rütbe kadrolardan mahiye alanlar.: 231
-2 nci merhale kadrolardan mahiye alanlar : 229
-3 üncü evre kadrolardan maaş alanlar: 226 5. Dördüncü Derslik Itimat Müdürlüğü kadrolarına atananlar üzere 219 -1 inci derece kadrolardan aylık alanlar: 175
-2 nci aşama kadrolardan mahiye alanlar: 165
-3 üncü rütbe kadrolardan aylık alanlar: 155
-1 inci kademe kadrolardan maaş alanlar: 219
-2 nci evre kadrolardan aylık alanlar: 206
-3 üncü derece kadrolardan maaş alanlar: 194 6. Güvenlik Amirliği kadrolarına atananlar için 189 -2 nci merhale kadrolardan maaş alanlar: 151
-3 üncü aşama kadrolardan maaş alanlar: 145
-4 ve 5 inci kademe kadrolardan maaş alanlar: 140
-2 nci merhale kadrolardan maaş alanlar: 189
-3 üncü etap kadrolardan maaş alanlar: 181
-4 ve 5 inci derece kadrolardan maaş alanlar: 175 7. Başkomiser kadrolarına atananlar için 173 -2, 3 ve 4 üncü basamak kadrolardan maaş alanlar : 138
-5, 6, 7 ve 8 inci adım kadrolardan maaş alanlar: 133
-2, 3 ve 4 üncü mertebe kadrolardan mahiye alanlar : 173
-5, 6, 7 ve 8 inci rütbe kadrolardan aylık alanlar: 166 8. Saha Komiseri kadrolarına atananlar amacıyla 164 -3 ve 4 üncü etap kadrolardan maaş alanlar : 131
-5, 6, 7 ve 8 inci aşama kadrolardan mahiye alanlar: 126 -3 ve 4 üncü kademe kadrolardan mahiye alanlar : 164
-5, 6, 7 ve 8 inci aşama kadrolardan mahiye alanlar: 158 9. Saha Komiseri Yardımcılığı kadrolarına atananlar amacıyla 158 -3 ve 4 üncü evre kadrolardan maaş alanlar : 126
-5, 6 ve 7 nci mertebe kadrolardan aylık alanlar : 121
-8 inci kademe kadrolardan maaş alanlar: 118
-3 ve 4 üncü basamak kadrolardan maaş alanlar : 158
-5, 6 ve 7 nci mertebe kadrolardan maaş alanlar : 151
-8 inci basamak kadrolardan mahiye alanlar: 148 10. Diğerlerinden; 1, 2, 3 ve 4’üncü derecelerden maaş alanlar amacıyla 148 -3 ve 4 üncü paye kadrolardan maaş alanlar: 118
-3 ve 4 üncü paye kadrolardan mahiye alanlar: 1485, 6 ve 7’nci derecelerden aylık alanlar üzere 139 -5, 6 ve 7 nci kademe kadrolardan mahiye alanlar: 111 -5, 6 ve 7 nci rütbe kadrolardan aylık alanlar: 1398, 9, 10 ve 11’inci derecelerden maaş alanlar üzere 128 -8, 9, 10 ve 11 inci paye kadrolardan maaş alanlar : 102 -8, 9, 10 ve 11 inci basamak kadrolardan aylık alanlar : 128 11. Çarşı ve Mahalle bekçileri için 90 -5, 6, 7 ve 8 inci basamak kadrolardan maaş alanlar : 72
-Sair derecelerden mahiye alanlar: 71
-5, 6, 7 ve 8 inci merhale kadrolardan aylık alanlar : 90
-Değişik derecelerden aylık alanlar: 89 11-Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Acara Bukağılık Büro
Müdürlüklerine ait kadrolarda fiilen görev yapanlara ayrıca
5 5

HUSUSI HİZMET TAZMİNATI ARTIŞI MAAŞ NASIL YANSIR?

Özel bakım tazminatının maaşa onomatope formülü:

Brüt Tutar= Yeryüzü faziletkâr Şevket memuru aylığı* Özel Bakım Tazminatı Cesamet Farkı
= 9500* Maaş Katsayısı* Özel Bakım Tazminatı DevletFarkı
= 9500* 0,088817* Hususi Bakım Tazminatı Kerem Farkı
= 843* Özel Hizmet Tazminatı Heybet Farkı

Örneğin hususi bakım tazminatı artışındaki ayırt oranı 3 ve 4. evre polisler üzere 148-118=30’dur.

Buna bakarak Brüt artım miktarı= 843*%30
= 252 TL olacaktır.

KAPAT X

Bu cirim hep özel bakım tazminatı miktarı değil, sadece artış miktarıdır.

Yeni sosyal asayiş kanununa tabi olanlarda, hususi bakım tazminatından sigorta kesintisi yapılırken, çarkıt toplumsal düzenlilik kanununa tabi olanlarda sigorta kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca özel hizmet tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmaz, elden mühür vergisi kesintisi yapılır.

Share: