ÖYP ile asistan alımında, düz sınavı yapılacak

ÖYP Temel Usullerinde yapılan değişikliğe bakarak, ÖYP ile araştırma görevlisi alımında ALES’e munzam olarak kayran sınavı yapılacak

ÖYP ana Usullerinde yapılan mübayenet ile ALES’e mülhak namına kayran sınavı getirilmiştir.

Kayran sınavının içeriği…

Düzlük sınavının ne alanlarda yapılacağına Yürütme Müesses kararı verilecektir. Yapılacak alan sınavı 2 yıl geçerli olacak ve mukayyet ve/yahut aday sınavdan oluşacak.

Kayran sınavı yapılan alanlarda ÖYP puanı şu şekilde hesaplanacak:

Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında;
lisans ayar ortalamasının % 20’si,
ALES puanının % 25’i,
Alan Imtihan Puanının % 40’ı
ve varsa Ecnebi Anahtar Sınavı Puanının % 15’i,
dikkate alınacak.

İlan edilen kadrolara, kayran sınavındaki sıralamaya girenler başvurabilecek

Adaylar, car edilen ÖYP asistan kadrolarına başvurularını, YÖK’ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne bakarak yapacak. Düz Sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı bildirme erdemli puandan başlanarak ilan edilen grup sayısının sunma birkaç dört ceberut kadar namzet çağrılacak. (Dört katından elan aşkın namzet çağırılmasına Yürütme Kurulu yetkilidir). Sonuç sıradaki aday ile bedel puanı olan ayrıksı adayların da başvuruları kabul edilecek.

Kayran sınavını ki yapacak?

Kayran sınavı, üniversitelerin ilişik bilgi alanında görev yapan tedrisat üyeleri arasından Yükseköğretim Müesses Başkanlığınca belirlenen sınav komisyonu/komisyonları vasıtasıyla yapılacak.

Atanıp gitmeyenin puanı yüzdelik 20 oranında düşecek

ÖYP kapsamında asistan kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonraları çekilme edenler ile kendilerine kazanım bulmak için kusurlu beyanda bulunduğu için ataması yapılmayanların baştan ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları iki yıl süreyle % 20 oranında düşürülecek.

ÖYP danışmanlarının bilimsel toplantılara katılam harcırahları, bütçeden ödenmeyecek

YÖK, beherglas ÖYP öğrencisi üzere üniversitelere bütçe vermektedir. Bu bütçenin neler için kullanılacağı biricik bir tane sayılmıştır. 14.5.2015 günlü fark ile ÖYP araştırma görevlisi danışmanlarının yılda toplanmış 15 haset aşmayacak şekilde yurtiçi yahut yurtdışı ilmî amaçlı toplantılara katılmalarına dair masrafların bütçeden ödenmesi kaldırılmıştır.

ÖYP Esaslarının serencam verimsiz için tıklayın.

Share: