ÖYP ile araş. gör. alımında ALES’in ağırlığı düştü

ÖYP kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalara anne puanlamada uymazlık yapıldı

ÖYP kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalara asıl puanlamada değişiklik yapıldı

en son 2012 yılında yürürlüğe konulan ÖYP Esaslarında puanlama şu şekilde yapılıyordu;:

“(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans sıcaklıkölçer ortalamasının % 25’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 60’ı ve varsa ecnebi açkı sınavı puanın % 15’i dikkate alınır.”

Fakat bu puanlama sistemi, 25 Fasıla 2014 tarihi itibariyle değiştirilmiştir. Bakir puanlama oranları şu şekildedir:

“2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans mertebe ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Terbiye Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa ecnebi şalter sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. “

DEĞERLENDİRME

Bu eskimemiş puanlamada, lisans perese ortalamasının payı yüzde 10 arttırılmış, ALES’in payı ise yüzde 10 oranında azaltılmıştır.

Akademisyen Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların son havai üzere tıklayınız.

Share: