ÖTV tağyir yetkisi Cumhurbaşkanında

ÖTV tebliğinde “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Reisicumhur” namına değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu anahtar ÖTV ve matrahlarının zir ve arka sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek.

Hususi istihlak vergisi (ÖTV) (II) mahdut çizelge uygulama umumi tebliğinde yapılan düzenlemeyle Reisicumhur’na motorlu açacak ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve dal sınırlarını 3 katına büyüklüğünde müzayede ve sıfıra tenzil yetkisi tanındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV (II) mahdut çizgilik aplikasyon tebliğinde tadilat öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden vadi alan “vergi oranı ve mezuniyet” başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, maddedeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhur Reisi olarak değiştirildi ve ÖTV (II) dar listede esbak pratikte Hükûmet’nun “motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına açık artırma veya sıfıra kadar inzal” yetkisi, Cumhurbaşkanınca “ÖTV oranları ve matrahlarının zir ve peş sınırını 3 katına kadar artırma yahut sıfıra inzal” olarak yeniden düzenlendi.

İlgili maddede yapılan gayrı düzenlemeye bakarak, Cumhurbaşkanı antrparantez; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde üstüne düşmek neredeyse 87.03 GTİP numarasında vadi kayran motorlu araçlar amacıyla ayrımlı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, kayırıcı bina eğin tanımı, tarh türü ve değeri, istiap haddi ile bulaşan ve yük taşıma kapasitesi bakımından ayrımlı oranlar belirlemeye izinli olacak.

Tebliğle ayrıca, “itfaiye aracı öncü araçları” ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV’siz yerine teslimi için vacip tesisat özelliklerine ilgilendiren düzenleme yapıldı.

Share: