ÖSYM, Sınav Görevlisi Tayin İlkelerinde düzenlemeye gitmeli!

7100 dar Kanunla Okutman ve Bilirkişi kadrolarında bulunanların Öğretim Görevlisi olması sebebiyle, ÖSYM’nin sınav görevlisi belirleme ve atama ilkelerinde düzenleme gitmesi gerekiyor.

06 Mart 2018 sıra ve 30352 sınırlanmış Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 dar Kanunun 30 uncu maddesinde saha kayran “Bu maddenin yürürlüğe girdiği sıra itibarıyla “apotr doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor akademisyen” kadrolarına, “okutman, eksper, miftah, terbiye-tedrisat planlamacısı” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına eksantrik ayrımsız el işi lüzum kalmaksızın atanmış sayılır.” hükmü çerçevesinde; yükseköğretim kurumlarının lektör ve eksper kadrolarında bulunanlar kanunun yürürlüğe girdiği gündüz olan 06 Mart 2018 itibarıyla Öğretim Yardımcısı oldular.

Sair taraftan, Ölçme, Seçilmiş ve Dek Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından halen uygulanmakta olan “Sınav Görevlilerini Belirleme, Atama ve Ücret Ifa İlkeleri”nde işyar tayin öncelik sıralamalarında Lektör ve Bilirkişi kadrolarında olanlar Idarehane Müdürü ile Araştırma Görevlilerinin altında yer almaktadır. Kanun değişikliği sonrası bu kadrolarda kayran alanların Öğretim Yardımcısı olması sebebiyle, hiyerarşiye uygun yerine ÖSYM marifetiyle söz konusu ilkelerde çabuk bire bir şekilde aranjman yapılması gerekmektedir.

Share: