Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Kişveli Özel zar!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’dan Basın ve Halkla Ä°lişkiler Müdiresinin eşine özel ekip kıyağı..!

29 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesi (OKÜ) resmi web sayfasında “Öğretim Elamanı Ä°lanı” yayımlayarak akademik grup ilanına çıktı.

Resmi Gazete’da yayımlanan ilanlar arasında Rektörlük Uygulamalı Birim, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi içmağara Öğretim Görevlisi ilanı birlikte vadi aldı. Söz konusu yayımlanan Rektörlük Uygulamalı Ünite, Açıktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne alınacak Öğretim Görevlisi ilanında (20211211 numaralı ilanda) özel şpeş olarak “Hesap Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Uygulamalı Matematik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Sayısal Yöntemler alanında Doktora yapıyor olmak. Açıktan Öğretimde Sayısal Dönüşüm Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikasına iyesi olmak. Alanında Sunma az 10 (on) yıl deneyim sahibi tutmak” maddeleri eklendi. Böylelikle kişveli özel yerine yayımlanan ilana yalnız Osmaniye Korkut Dede Üniversitesi Basın ve Halkla Ä°lişkiler Müdiresi F. A.’ın eşi M. V. A. başvuru yaptı.

Söz konusu ekip içmağara başvuru süresi sona erdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını 19.01.2022 tarihinde car fail (20211211 numaralı zar) Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesi’nin listesi incelendiğinde, özel şartlarla sınırlandırma yapıldığı için haliyle başvuruş şartlarını taşıcanip çabucak aynı namzet olduğu ortaya çıktı. O kişi dahi Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesi’nin Basın ve Halkla Ä°lişkiler Mesul Müdiresi F. A.’ın eşi M. V. A. olduğu görüldü. Sınava girecek adayın lisans, yüksek lisans ve doktora alanını önceden onu tanımlayacak şekilde ilana özel şart yerine tanımlandığı apaçık görülmektedir. Üstüne üstlük, bu kişinin Alarga Öğretimde Sayısal Dönüşüm Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikasına sahipolması da ilanın göze batmaması içmağara yazılmış özen çeken ayrı bir husustur. Dahası, ilana başka adayların başvurularını çalmak içinde “Alanında Yer az 10 (on) yıl repertuvar sahibi kalkışmak” maddesi dahi eklenmiştir.

Osmaniye Ä°l Milli Eğitim bünyesinde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir bire bir Proje Okulunda Aritmetik Öğretmeni olarak görev özne ve OKÜ Basın ve Halkla Ä°lişkiler Müdiresi F. A.’ın eşi olan M. V. A., önce Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Olgun Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yapmış, akabinde ise tekrar aynı üniversitenin Sosyal Ulum Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında halen doktora eğitimine bitmeme ettiği ait üniversitesinin resmi kayıtlarında mevcuttur. Öğretim elemanı kadrolarındaki özel şartlar göze çarpmakla gelişigüzel, özellikle tıpkı öğretim görevlisi kadrosu içmağara belirlenen kriterin, sınava girecek adayın özelliklerini işaret etmesi ile belirlenmesi dikkati çekmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından 29 Aralık 2021 günlü Resmi gazete’bile yayımlanan Öğretim görevlisi ilanlarında 11 inci sırada yer düzlük Rektörlük Uygulamalı Ünite, Açıktan Eğitim Aplikasyon ve Araştırma Merkezi’ne Öğretim Görevlisi ilanını incelediğimizde kişege özel aynı car olduğu apaçık tıpkısı şekilde ortadadır. Öte yandan, Türkiye’bile çıkılan ilanlara bakıldığında yasalı kendisine Rektörlük Uygulamalı Vahit bünyesinde açılan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kabil birimlere genel adına bilgisayar mühendisliği, bilişürün sistemleri vs kadar alanlardan çıkışlı olan kişilere car çıkıldığı bilinmektedir. OKÜ’nün çıktığı bu ilanda ilan şartı ile başvuru özne aday kişinin şartlarının üstelik özdeşleşmediği birlikte görülmektedir. Oysaki Yükseköğretim Müesses Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelikte sınırlı bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim elemanı alımları ve atama ilanlarından kaldırıldı. Resmi Gazete’da yayımlanan değişiklikte şu ifadelere düzlük verildi: “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Ä°lana başvuruş koşulu adına adayların lisansüstü acele yahut uzmanlık tezi adlarının bire bir kısmı yahut tamamı yazılamayacağı kabil ilanda takkadak sınırlı benzeri adayı tanımlayan özel şartlara de yer verilemez” hükümleri getirilmişti. YÖK’ün, “Belirli ayrımsız kişgür tanım fail ilanlar incelenecek, mukteza görülürse tahrip edilecektir” uyarısına karşın adı geçyer ait üniversite bu uyarıyı hiçe saydı.

Share: