OSB ve EB’ler içmağara doğdesise gaz iletim yatırımlarını BOTAŞ gerçekleştirecek

Kâin doğdesise doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında artan yerlerde müesses mevcut tevhit sanayi bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgelerine (EB) doğşike doğal gaz sağlanmasına yönelik inşa edilecek konveksiyon borazan hatları içmağara gerekli yatırımlar, Boru Hatları Ä°le Yer Yağı Taşıma AŞ (BOTAŞ) Umumi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Konuya ilişgaraz Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut doğşike gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında artan yerlerde kurulu kâin, halihazırda doğhıyanet gaz ısı yayımı boru hattı yapı edilmemiş olan, Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanı, Kaynak ve Maliye Bakanı ile Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanının eş imzasıyla doğdesise gaz bağlanmasında soylu erki kâr, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları yapmayı taahhüt fail OSB ve EB’lere, doğal doğal gaz sağlanmasına yönelik ulusal iletim şebekesi ile basınç düşürme ve ölçüm istasyonu arasındaki iletim boru hatları yatırımlarına ilişhedef esaslar belirlendi.

OSB ve EB’lere doğdesise gaz ulaştırılmasını teminen inşa edilecek ısı yayımı borazan hatları için gerekli yatırımlar BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Bu karar kapsamında yatırım yapılabilmesi için kriterleri sağlayan OSB ve EB’lerin tıpkısı yıl içinde Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığına müracaat etmesi gerekecek.

– Yatırım finansmanı

Söz konusu karar kapsamında yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Izleme ve Bütçe Başkanlığına sunulacak. Başkanlık tarafından BOTAŞ yatırım programına alınacak.

Yatırım finansmanı, ilişik yıl Mutedil Vadeli Programı ile Kamu Ä°ktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.

Share: