Örneklerle, üniversitelerde düzgü kadro uygulaması

Şevket üniversitelerinde öğretim elemanı norm kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ait yönetmelik geçtiğimiz hafta yayımlandı. Olur düzgü kadro uygulamasının incelikleri nedir?

Bildiğiniz gibi, Yükseköğretim Müesses Başkanlığınca hazırlanan “Şevket Yükseköğretim Kurumlarında Talim Elemanı Düzgü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” 02 Son Teşrin 2018 günlü ve 30583 çevrilmiş Resmi Gazete’dahi yayımlandı.

Tıpkı bölüm yayımladığımız haberde yönetmeliği içten özetlemeye çalışsak birlikte, akademisyenlik hedefi koyan yada halihazırda akademik kadroda görevlerine devam edenlerin düzgü grup uygulamasının şüphesiz uygulanacağı üstüne soru işaretleri olduğunu gördük.

Bu kapsamda, öncelikle size yönetmeliğin füsunlu kelimesi “ASGARİ TAKIM SAYISI“ndan bahsedelim.

Yönetmelikte, minimum kadro sayısı; “Yükseköğretim kurumlarında ayrımsız programda terbiye ve öğretime görmek amacıyla Yükseköğretim Oturmuş aracılığıyla belirlenen minimal talim elemanı sayısını” şeklinde tanımlanmıştır.

Farklı taraftan, ilgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “Yükseköğretim kurumları, minimal kol sayısının iki katına kadar norm ekip planlaması yapabilir. Yükseköğretim Kurulu eliyle Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ruh alanlarıyla doğrudan ilişik birimleri üzere minimum ekip sayısının üç katına kadar; Araştırı Üniversitesi namına belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına büyüklüğünde norm kadro planlaması yapabilir.” ifadesi düz almıştır.

Bu düzenlemelerden sonradan; farklı üniversitelere dair emsal aynı düzgü takım çalışmasını anabilim dalı bazlı, kesim bazlı ve fakülte bazlı olarak yapalım :

ÜNİVERSİTE

SEKTÖR

(A)

YÖK ASGARİ EKIP SAYISI

(B)

NORM KADRO SAYISI

(C)

DEVIR KÂIN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI

(Ç) NORM DURUMU

AÇIK

ÇOK

Bayburt Üniversitesi

İktisat

(Departman Bazlı Eğitim)

4

8

4

4

Atatürk Üniversitesi

Ekol Öncesi Eğitimi

(MEMLUK Bazlı Yetişek)

3

6

10

4

Selçuk Üniversitesi

Ülfet Fakültesi

(Medrese Bazlı Eğitim)

8

16

12

4

Düzce Üniversitesi

(Lehçe Kalkınma Odaklı Maksat Farklılaşması ve İhtisaslaşma Kapsamında Uçucu Darülfünun)

Mekân Mühendisliği

(Büro Bazlı Yetişek)

5

15

12

3

Gebze Ustalık Üniversitesi

KAPAT X

(Araştırma Üniversitesi)

İnşaat Mühendisliği

(Fasil Bazlı Terbiye)

5

20

22

2

A) Tıpkı programın eğitim-öğretime başlayabilmesi üzere YÖK vasıtasıyla belirlenen asgari öğretim elemanı sayısı

B) Araştırma üniversiteleri için asgari kol sayısının dört zalimce, lehçe kalkınma odaklı üniversiteler için üç cani, gayrı üniversiteler için üstelik iki acımasız adına belirlenen norm kadro sayısı

C) Örnek yerine verilmiş akademisyen sayıları

Ç) Norm kadro sayısına bakarak bulutsuz yahut aşkin olma durumu

Yukarıda denk namına verdiğimiz tabloyu açıklayacak olursak;

1- Bayburt Üniversitesi İktisat bölümünün düzgü grup durumuna baktığımızda, YÖK aracılığıyla belirlenen minimal kadro sayısı 4 namına ele alınınca, bahis konusu bölümün düzgü kadro sayısı 8 olacaktır. Bu bölümde halen 5 akademisyen görevliyse, 3 norm açığı düz almaktadır.

2- Atatürk Üniversitesi Meslek Öncesi Eğitimi programı için düzgü kadro durumuna baktığımızda, YÖK tarafından belirlenen minimum grup sayısı 3 namına ele alınınca, söz konusu bölümün norm ekip sayısı 6 olacaktır. Bu bölümde halen 10 öğretim üyesi görevliyse, 4 birey norm fazlasıdır.

3- Selçuk Üniversitesi Ülfet Fakültesi üzere norm kol durumuna baktığımızda, YÖK tarafından belirlenen minimal ekip sayısı 8 adına ele alınınca, bahis konusu bölümün norm takım sayısı 16 olacaktır. Bu bölümde halen 12 akademisyen görevliyse, 4 düzgü açığı düz almaktadır.

4- Bölgesel Kalkınma Odaklı Erek Farklılaştırması ve İhtisaslaşma kapsamında “Belde ve Esenlik” alanında tayyareci darülfünun seçilen Düzce Üniversitesi Mekân Mühendisliği Bölümünün düzgü kadro durumuna baktığımızda, YÖK vasıtasıyla belirlenen minimum kadro sayısı 5 adına ele alınınca, söz konusu bölümün düzgü takım sayısı 15 olacaktır. Bu bölümde halen 12 akademisyen görevliyse, 3 düzgü açığı kayran almaktadır.

5- Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Gebze Maharet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün düzgü kol durumuna baktığımızda, YÖK marifetiyle belirlenen minimal takım sayısını 5 adına ele alınınca, bahis konusu bölümün norm kadro sayısı 20 olacaktır. Bu bölümde halen 22 öğretim üyesi görevliyse, 2 güç düzgü fazlasıdır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI NORM KADRO UYGULAMASININ DIŞINDA !

Düzgü kol yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasında vadi düzlük hükme bakarak; her sene Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversitelerin öğretim memur ve araştırma görevlisi kadro ihtiyaçlarını durdurmak üzere hep tayin izni sayısı belirlenecektir. Bu sayının sunu beş altı %20’si ülkenin kalkınmasında ve vukuf hayatının gelişmesinde öncelikli tanıdık alanlarda araştırma görevlisi istihdamına yönelik kullanılacaktır. Geriye kalan araştırma görevlisi kadroları; öğrenci sayısı, araştırma, proje ihya kabilinden faaliyetler dikkate alınarak ilişik akademik kurulların makul görüşü üstüne darülfünun senatosu aracılığıyla belirlenecektir. Bu kadroların kullanımı ilgilendiren dümen kurulunun kararıyla rektör yoluyla gerçekleştirilecektir.

BÖLÜMLERDE UNVAN DENGESİNİN SAĞLANMASI YÜKSEKÖĞRETİME NASIL YANSIYACAK ?

Yönetmelikte vadi düz genişlik mefret hususlardan birisi birlikte tedris elemanı kadrolarına atamalarda sektör içi unvan sınırlamasının getirilmesi oldu. Buna göre; talim elemanı asgari kol sayısını aşan bilcümle atamalarda minimum kadrolar üstelik dahil oluşmak için kadroların bildirme aşkin 2/3’ü tıpkı şöhret amacıyla kullanılacak. Bu hesaplamada sâdır suret küsuratlı ise aşağıya akıllıca yuvarlanacak.

Söz Gelişi, Yükseköğretim Kurulunun İktisat Bölümleri amacıyla “ASGARİ EKIP SAYISINI” 4 kendisine belirlediğini varsaydığımızda;

Bayburt Üniversitesi İktisat bölümünde halihazırda 4 hekim öğretim üyesi görev yapıyorsa; 5 inci atamanın esasen bire bir unvanlı olması (doktor akademisyen) olması çıktı tür değil.

Alelhusus, “2/3 sınırlaması” şişman üniversitelerde Doktor Tedrisat Üyeliğinden Doçentliğe geçişleri, Doçentlikten Profesörlüğe yükseltilme üzere hususları tümden etkileyen benzeri aranjman oldu.

Bu düzenlemenin getirdiği sınırlandırmanın üniversitelerini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek…

ÜNİVERSİTELER NORM KADROLARINI BELİRLEMEK İÇİN “ASGARİ GRUP SAYI”LARINI BEKLİYOR

Düzgü kadro yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasına bakarak; Yükseköğretim kurumlarının düzgü takım planlamalarını Senato kararıyla birlikte temas yıl Antrakt ayı içre Yükseköğretim Kuruluna göndermeleri ve özlük internet sayfalarında ilan etmeleri gerekiyor.

Ancak, üniversitelerin düzgü kol planlamasına başlayabilmeleri için Yükseköğretim Kurulunca Tababet, Dişçilik, Hususiyet, İlahiyat, Ispençiyari kadar medrese bazlı eğitim bilimi verenler üzere Fakülte bazında, Eğitim Fakültesi kadar anabilim dalı bazında yetişek verenler amacıyla Anabilim dalı bazında ve Edebiyat Fakültesi, Bilim Fakültesi vb. sektör düzeyinde yetişek verenler Çağ bazındaASGARİ GRUP SAYISI” nın car edilmesi gerekiyor…

Çetin Haklı KAPLAN

Share: